15 ilde buğday ve arpa alımına yönelik TMO ödül desteğinin süresi uzatıldı


Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arpa ve buğday üreticilerinin Türkiye Hububat İdaresi’ne (TMO) satışına yönelik destek primi ödemesi için 15 ildeki 94 ilçede başvuru süresi uzatıldı.

Arazi Mahsulleri Ofisi (TMO) Alım Primi Destek Kararında Değişiklik Yapan Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre kararda yer alan ilçeler için Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van 6 Eylül-21 Eylül dönemi için geçerli olacak. diğer İlçeler 6 Haziran-1 Eylül tarihleri ​​arasında çiftçilerin buğday ve arpa satışlarını TMO’ya yaptıkları alım satım belgeleri dikkate alınarak prim desteği verilecek. Bir önceki karar kapsamında süre bugünden itibaren doldu.

Takas işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesi düzenlenmesinin ertelenmesi durumunda, TMO lisanslı depolar aracılığıyla elektronik ürün sertifikası (ELUS) ile alımlarda kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül’e kadar ve Eylül ayına kadar alım satım belgesi düzenlenmesi Diğer il ve ilçelerdeki lisanslı depolardan 1. Satış izni almış üreticilerin yapacakları alımlarda, 30 Eylül tarihine kadar düzenlenen ve TMO tarafından onaylanan ELUS ticari belgeleri değerlendirilecektir.

Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve askıya alınan ödeme dekontları, gerekli kontroller ve ödeme istekliliği kontrolleri yapıldıktan sonra Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sicilinin bulunduğu yerleşimin bulunduğu yerdeki TMO Ana Müdürlüğüne gönderilir. gerçekleştirillen.

Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, arpa ve buğday alım satım belgeleri ile birlikte 30 Eylül tarihine kadar ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Karar 6 Haziran 2022’de yürürlüğe girdi.

Bu yıl TMO alım primine destek kararı kapsamında arpa ve buğday üreten ÇKS kayıtlı çiftçiler ürettikleri ürünü TMO’ya satarak, buğday ve buğday için kilogram başına 1 lira verilen alım satım belgesi ile satışlarını belgelendirecek. Arpa 0,50 lira TMO’ya alım primi desteği ödenmesine karar verildi.