Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme


Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, zorunlu trafik sigortası yaptırmaktan imtina eden sigorta şirketlerine 60 güne kadar para cezası uygulanabiliyor.

Karayollarında motorlu taşıtlar sorumluluk sigortalarında tarife uygulama esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

3 GÜNDEN 30 GÜNE CEZASI

Yönetmeliğe göre, zorunlu trafik sigortasında poliçe düzenlemekten kaçındığı belirlenen sigorta şirketlerinin belirli sigorta sınıflarında veya tüm sigorta sınıflarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkileri en az 3 gün ve 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilir. .

Kaçınma devam ederse, bu süreler iki katına çıkarılabilir veya başka önlemler uygulanabilir.

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketleri ile tedbir kararını resmi internet sitesinde ilan edebilir.

MAKSİMUM BONUS MİKTARLARINDA ARTIŞ

Yönetmeliğin geçici 11. maddesinde yapılan değişiklikle 2022 Eylül ayından itibaren aylık azami katkı payı bir önceki aya göre azami yüzde 4,75 oranında artırılacak.

Maksimum bonuslar Eylül ayının başından itibaren geçerlidir; Ağustos ayında araç grubuna göre uygulanan 4. Kademe Maksimum Bonusları; Koltuk sayısına göre taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç grupları yüzde 10, diğer araç grupları yüzde 20 ücretlendiriliyor.

Bu kapsamda SEDDK, araç grubu kullanım türüne göre geçerli maksimum prim artış tablosunu uygulamaya koymuştur. Tabloda otomobil, kamyonet, motosiklet, traktör, minibüs, kamyon, otobüs, taksi ve özel araçlar için özel kullanım için azami prim artış oranı sıfır olarak gösterilirken, yasal kullanım için azami prim artış oranı; Otomobiller ve kamyonlar için yüzde 20’ye, motosikletler için yüzde 25’e kadar çıkıyor.

Ayrıca tablo içerisinde özel kullanım için maksimum prim artış oranı; Çekiciler için %2,50, iş makineleri için %7,50, treylerler için %25,00 ve tankerler için %10,00 olarak belirlendi.

Kanuni azami prim artış oranları; Minibüs, otobüs, özel araç ve tarım makineleri için yüzde 2,50, kamyon ve çekiciler için yüzde 5,00.