Yem fiyatlarına ilişkin tedbirler için zaman çizelgesi hazırlandı


Gıda Komitesi’nde kış aylarında sebze fiyatlarına olumsuz etkiyi en aza indirecek önlemler tartışılırken, sera yatırımlarının hızlandırılması için ilgili kurumlarla çalışılmasına karar verildi.

Gıda ve Tarım Ürünleri Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, yem fiyatlarındaki gelişmelere karşı alınması gereken aksiyonlar için yol haritası belirledi. Ürün giriş çıkışlarının durum takip sistemi ile yakından takip edilmesi ve sera yatırımlarının hızlandırılması için ilgili kurumlarla çalışma kararı almıştır.

Maliye ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarım Ürünleri İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, küresel gıda fiyatlarının mevcut durumu ve gıda fiyatlarının seyri, Sal Hasat sezonundaki gelişmelerle uyumlu. Türkiye’de 2022 değerlendirildi.

Kış aylarında sebze fiyatlarına olumsuz etkiyi en aza indirecek önlemler tartışılırken, sera yatırımlarının hızlandırılması için ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışılmasına karar verildi.

Ayrıca yem fiyatlarındaki gelişmenin üreticiler ve dolayısıyla vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için ne gibi önlemler alınabileceği tartışıldı ve bir yol haritası çizildi.

Toplantıda, gıda ve tarımsal ürün piyasaları başta olmak üzere ürünlerin piyasaya giriş ve çıkışlarının piyasa takip sistemi ile yakından takip edilmesi, tüketici şikayetlerinin hızla önlenmesine yönelik çözüm ve tedbirlerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. tarafından sağlanan bilgiler çerçevesinde bu sistemden temin edilebilir. Bu kapsamda, kurumlar arası işbirliğini üst düzeyde sürdürme kararlılığının altı çizildi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde imzalanan Hububat Koridoru Anlaşması’nın küresel hububat fiyatlarındaki düşüşe olumlu katkı sağladığı ve sağlamaya devam edeceği değerlendirildi.