Yassı çelik ithalatına anti-damping vergisi


Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore menşeli bazı çelik ürünlerinin ithalatına anti-damping önlemleri uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, AB ve Güney Kore menşeli “sıcak haddelenmiş yassı çelik, alaşımlı ve alaşımsız, herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış (kaplama hariç)” ithalatına ilişkin damping soruşturması kapatıldı.

Soruşturma sonucunda söz konusu ürünlerin AB ve Güney Koreli firmalar tarafından dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu ithalatın yerli imalat sanayine zarar verdiği tespit edildi.

Bu kapsamda tebliğde belirtildiği üzere AB ve Güney Kore menşeli ürünler için CIF değerinin yüzde 7 ila 12,8’i arasında değişen oranlarda anti-damping önlemlerinin uygulanmasına karar verildi.