Yargıtay’dan çalışan emekliler için emsal


Yargıtay, işten çıkarılan ve emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden bir çalışanın kıdem tazminatının emekli olduğu tarihteki son maaş üzerinden hesaplanması gerektiğine hükmetti.

Yargıtay, milyonlarca çalışan emekliyi derinden etkileyecek bir karara imza attı.

Emekli, çalıştığı yerden kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, tatil ücreti ve genel tatil ücretine el konulmasını talep ederek iş mahkemesinin kapısını çaldı.

Davalı şirket iddiaları yalanladı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Davalı karara itiraz edince Yargıtay 9. Hukuk Dairesi müdahale etti.

Oda emsal kararın imzalanmasıyla, emekli maaşına rağmen çalışan emekliler için kıdem tazminatı hesaplama yöntemine ilişkin tartışmalara son verdi.

GÖREVDE EMEKLİLİK ANA TARİHİ

Kararda; “Özel durumda, davacının Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan yaşlılık aylığı almaya başladığı ancak asıl işverenin işyerinde çalışmaya devam ettiği tespit edilmiştir.

Bu görevinin sona ermesi sonucu kıdem tazminatına hak kazanmamış olmasına rağmen emekli oluncaya kadar kıdem tazminatına hak kazandığı belirlendi. Mahkeme, davacının emeklilik tarihine kadar çalışılan saatlere ilişkin kıdem tazminatı alacağına hükmetmesine rağmen, kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı kanaatine varıldı.

Davacının faaliyeti ihbarlı emekli olduktan sonra sona erdiğinden kıdem tazminatının bu döneme ait çalışma saatlerine ve bu süre sonundaki ücretlerine göre hesaplanması uygun değildir. Kıdem tazminatına esas alınacak (nihai) maaş, davacının emekli olduğu andaki maaşıdır. Hem ücretlerin hem de ücretlere eklenecek hakların parasal değerinin belirlenmesinde, hak sahibinin emekli olduğu tarih esas alınır ve bu tarih esas alınarak tazminata esas tazminat tutarının hesabı yapılır. Kıdem tazminatına göre maaşın belirlenmesinde yapılan bir hata, kural ihlalini gerektirmiştir” denildi.