Tüzel kişiler, uzaktan tanımlama yoluyla da banka müşterisi olabilir.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taslak düzenlemesi ile ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler, uzaktan kimlik tespiti ile banka müşterisi olabilecekler.

BDDK, tamamen dijital ortamda banka müşterisi olmaya izin veren yönetmeliği değiştiriyor.

Hazırlanan yönetmelik taslağı, hem tüzel hem de gerçek kişi şirket ve işletmelerin ıslak imzaya ihtiyaç duymadan banka müşterisi olmalarını sağlayacak. Değişikliğe göre, anonim şirketler ve GmbH’ler gibi ticaret siciline kayıtlı şirketlerin temsilcileri ile şirket adı ve sicil numarası gibi bilgiler doğrulanabilecek.

Yönetmelik değişikliği, yakın gelecekte şubesi olmayan ve sadece elektronik ortamda müşteri kazanımına hizmet eden dijital bankaların uygulamasını da kolaylaştıracak. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile KOBİ’ler de uzaktan müşteri haline gelebilmekte ve bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat ulaşabilmektedir.

ŞİFRELİ GÜVENLİ İLETİŞİM İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Firmaların uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin aynı ortamda olmasına gerek kalmadan online görüntülü görüşme ve birbirleri ile iletişim yoluyla gerçekleştirilmektedir. Görüntülü görüşme ile olası riskleri göz önünde bulundurarak yeterli düzeyde güvenlik ve mahremiyet oluşturmak zorunludur. Görüntülü arama, şifreli güvenli iletişim ile gerçekleştirilir.

Uygulama, çevreye zarar vermeden sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen yeşil ekonomi için de önemlidir. Dijitalleşme, bankacılık hizmetlerinin sunumunda kağıt ve belge kullanımını azalttığından, hizmet maliyetlerinin azalması ve zamandan tasarruf gibi faydalar sağlanmaktadır.

Geçen yıl Mayıs ayında BDDK, bireylerin şubeye gitmeden tamamen dijital ortamda müşteri olmalarının önünü açtı. Teknolojideki hızlı gelişme ve değişimler ile bankacılık sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan bu taslak düzenlemenin yıl içinde hayata geçirilmesi için çaba sarf edilecektir.