Türkiye’de işsizlik oranı ikinci çeyrekte yüzde 10,6 oldu


Türkiye’de işsizlik oranı 2022’nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan düşerek yüzde 10,6’ya yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 654 bin kişiye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye’de mevsimsellikten arındırılmış 15 yaş ve üstü işsiz sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 43.000 azalarak 3.654.000’e geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 10,6 olmuştur. İşsizlik oranı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puan düştü.

Aynı dönemde, 15-24 yaş arası gençlerde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 20,3 oldu. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde yüzde 17,1 ve kadınlarda yüzde 26,3 olarak tahmin edildi.

Mevsimsellikten arındırılmış, yılın ikinci çeyreğinde istihdam edilen kişi sayısı bir önceki çeyreğe göre 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da 1,1 puan artarak yüzde 47,7’ye yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,4 oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış işgücü bu dönemde 722.000 kişi artarak 34.429.000 kişiye ulaşmıştır. Faaliyet oranı da 0,9 puan artarak %53,3’e yükseldi.

Bu dönemde tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı bir önceki çeyreğe göre 113 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi ve hizmet sektöründe 393 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16’sı tarımda, yüzde 22’si sanayide, yüzde 5,9’u inşaatta ve yüzde 56,1’i hizmet sektöründe çalıştı.

Referans döneminde çalışanların mevsimsel ve takvim etkisinden arındırılmış ortalama haftalık fiili çalışma süreleri, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 saat azalarak 44,4 saate geriledi.

Zaman, potansiyel işgücü ve işsizlik nedeniyle eksik istihdam oranı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,9 puan düşüşle yüzde 21,3 oldu. Geçici eksik istihdam ve işsizliğin birleşik oranı yüzde 14,7 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 17,6 olarak tahmin edildi.