Türkiye’de 4 çalışandan 1’i “sessizce” işten çıkarıldı


Son dönemde tüm dünyada yaygınlaşmaya başlayan “sessiz istifa” kavramı Türkiye’de de incelenmiştir. Çalışanların dörtte biri, işte yapmak zorunda olduklarından başka bir şey yapmadıklarını ve sorumluluk almak istemediğini söylüyor. Bu durumun en büyük nedeni düşük maaş olarak verilmektedir.

Türkiye’de her dört çalışandan biri “sessiz fesih” sürecinde olduklarını söylüyor.

Sessiz istifa kavramı son zamanlarda tüm dünyada yaygınlaştı.

Konsept, çalışanın işyerinde en az çalışması, sadece yapılması gerekenleri yapması ve daha az sorumluluk alması anlamına gelir.

Youhall tarafından yapılan bir araştırmaya göre, şu anda Türkiye’de çalışanların yüzde 24’ü sessiz fesih sürecini yaşarken, yüzde 46,7’si bu kavrama karşı savunmasız durumda.

Gençlerin yüzde 15’i bu yaklaşıma katılmadığını söylerken, ne olduğunu bilmediğini söyleyenlerin oranı 14,3’te kaldı.

Çalışanları bu duruma getiren sebeplerin başında “düşük maaş” gelmektedir.

Türkiye'de her 4 çalışandan 1'i

Yüzde 35 olan düşük maaş yanıtını yüzde 21,7 ile iş ve özel hayat arasındaki dengesizlik, yüzde 15 ile belirsiz iş tanımları, yüzde 14,2 ile kapalı kariyer yolları ve yüzde 7,9 ile uzun çalışma saatleri izliyor.

Ankete katılan çalışanların yüzde 58,1’i meslek yaşamlarında iş-yaşam dengesini kuramadıklarını belirtirken, “Yapabilirim” oranı yüzde 41,9 oldu.

Ankette ayrıca çalışanlara işyerine aidiyet duyguları da sorulmuştur.

Dönemsel olarak duygularının değiştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 48, işyerine aidiyet hissetmeyenlerin oranı yüzde 33,5 ve işyerine aidiyet hissedenlerin oranı ise sadece yüzde 18,5.