Türk-İş: Gelir vergisi oranları değiştirilmeli


TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Atalay, gelir vergisi oranlarının düzey ve oranlarının işçiler lehine ayarlanmasını istedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Anadolu Ajansı’na (AA) verdiği demeçte, işçilerin asgari ücrete eşit olan gelirlerinin vergiden muaf tutulmasına yönelik uzun süredir devam eden taleplerinin karşılandığını hatırlattı.

Asgari ücret gelirinin hariç tutulmasının yanı sıra ücretlerde gelir vergisi dilimlerinin işçiler lehine belirlendiğini anlatan Atalay, şunları kaydetti:

“Aylık brüt ücreti 8 bin lira olan bir işçinin maaşı, kesintiler nedeniyle Ocak ayında 6 bin 395 liraya düştü. Asgari ücret nedeniyle vergi muafiyetindeki artışa rağmen aynı çalışanın ücreti düşüyor. Yani bu işçi yıl sonunda gelirse aylık 1.948 lira vergi ve SGK kesintisi yapılıyor. Bu, maaşının yaklaşık dörtte birine tekabül ediyor. Bu, işçilerin ücretlerinin haksız vergilendirilmesiyle karşı karşıya olduklarını göstermektedir. Gelir vergisi oranı basamakları ve oranları çalışanlar lehine ayarlanmalıdır. Aileleriyle birlikte yaklaşık 50 milyon kişi olmak üzere 16 milyon çalışan devletten. Bu bağlamda vergi avantajları beklemektedir.”

Ergün Atalay, Anayasa’nın 73. maddesinde: “Herkes, kamu giderlerini karşılamak için mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.” hükmüne dikkat çekerek, şunları söyledi:

“2010 yılı Ocak ayında geçerli olan gelir vergisi oranının asgari ücrete oranı 12,07 kat iken, bu oran 2022 yılına kadar kademeli olarak düştü. Bu yıl Ocak ayına geldiğimizde 6,39 katına düştü, vergi baskısı işçileri artırdı İşçiler gelir vergisi oranından fazla kazananlar yılın başında sayılmakta ve bu nedenle her yıl en üst beşte birlik dilime erken girmekte, daha fazla vergi ödemekte ve daha az ücret almaktadır.

Atalay, iş hayatında çözülmeyi bekleyen birçok sorun olduğunu vurgulayarak, TÜRK-İŞ olarak bu sorunları çözmek için yoğun bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

EYT ZAFERİ ÇÖZÜM OLMALI

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Atalay, çalışma hayatının en önemli sorunlarından birinin kayıt dışı istihdam olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Enformel sorunu çözmeden sosyal diyalog kurmak, iş kazalarını önlemek, iş güvenliğini sağlamak veya diğer sorunlarımızı çözmek mümkün değil. Darbe anayasasının sendikal haklar üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ve örgütlenmenin önündeki engellerin sendikalarla müzakereler yoluyla kaldırılması için bir sonraki yasama meclisinde önlemler alınmalı Ücretlilerin, emeklilerin ve tüm işçilerin satın alma gücü korunmalı, EYT’den mağduriyetler üyeler ortadan kaldırılmalı, Taşeronlar alınmalı, geçici işçilere haklar tanınmalıdır.