TÜBİTAK’tan teknolojik tarım projelerine destek


Tarımsal üretimin verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla beslenme, tarım ve hayvancılık alanlarındaki bilimsel projelere toplam 50 milyon TL destek verilmektedir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), ülkedeki tarımsal üretimin verimliliğini ve kalitesini artırmak için gıda, tarım ve hayvancılık alanlarındaki bilimsel projeleri toplam 50 milyon lira ile destekleyecek.

Kurum ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında bir destek programı hazırlanmıştır.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından “1003-TARIMGIDA-2022-1 Tarımsal Araştırma Ortak Çağrısı” ve “1005 Tarımsal Araştırma Ortak Çağrısı” başlıklı çağrılara yapılacak projelerin online başvuru onaylarının tamamlanması için son tarih ) 3 Ekim 2022 olarak belirlendi. Online başvurusu tamamlanan projelerin e-imza işlemleri için son tarih 6 Ekim 2022 olarak güncellenmiştir.

Üniversite araştırmacıları, 48 TAGEM araştırma enstitüsünde görev yapan araştırmacılarla buluşarak gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında özel sektörle hazırlayacakları bilimsel projelerini TÜBİTAK’a sunabilirler.

PROJE BAŞINA 2 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK ALINABİLİR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortak finansmanı ile projelere ayrılan bütçe 50 milyon TL olacak ve bu kapsamda her projeye 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanabilecek.

Türkiye’de tarımsal üretimin verimliliğini ve kalitesini artırmaya yönelik hazırlanan başlıklar aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

– Tarımda yeni dijital teknolojilerin (sensörler, yapay zekaya dayalı yazılımlar, Nesnelerin İnterneti, bulut bilişim ve benzeri) kullanımı

– Dijital tarım ve akıllı tarım teknolojilerine dayalı model ve stratejilerin geliştirilmesi, sosyo-ekonomik değerlendirmelerin yapılması

– İklim değişikliğinin tarımsal üretim sistemleri üzerindeki etkisini değerlendiren bir modelin (sistemin) geliştirilmesi

– Yerli gübre üretimi için teknolojilerin geliştirilmesi

– Ulusal ihtiyaçları karşılamak için ıslah ve yeni teknolojiler yoluyla sanayi bitkileri, sıcak iklimlerde tahıllar ve yenilebilir baklagiller üretimini artırmak.

– Ülkenin yerel ihtiyaçlarını karşılamak için ticari açıdan önemli sebzelerin ıslah ve yeni teknolojiler yoluyla verim ve kalitesini artırmak

– Değişen iklim koşullarına uygun, uluslararası ticarette rekabet şansı yüksek yeni meyve ve üzüm çeşitlerinin geliştirilmesi ve teknolojilerin geliştirilmesi.

– İthal pamuğun verimli ekimi

– Üretimi sınırlı veya hiç olmayan gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu hammadde, yardımcı malzeme ve gıda güvenliği ürünlerinin yurt içinde geliştirilmesi

– Prebiyotikler, yağ asitleri, lif ve gıda enzimleri gibi endüstriyel gıda üretimi için yenilikçi katkı maddelerinin geliştirilmesi

– Sığır, koyun ve keçi, kümes hayvanları ve diğer küçük evcil hayvanlar ile bal arılarının verimliliğini artırmak için ıslah ve yetiştirme sistemlerinin geliştirilmesi.

– Sığır ve koyunların ve sürülerin sağlık ve refahının iyileştirilmesi

– Yerli yem miktarının ve besin değerinin arttırılması

– Yerli ve milli kaynaklarla zararlı organizmalara karşı bitki koruma ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi

– Balık yetiştiriciliği ve su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık teknolojilerinin geliştirilmesi