Ticari Kredi Komisyonu Limitleri


Merkez Bankası (TCMB), kurumsal müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde değişiklik yaptı. Borç verme ücreti binde 25’ten kredinin yüzde 0,25’ine yükseltildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası Tebliği’nde bankaların kurumsal müşterilerden talep edebilecekleri ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında yapılan değişikliğe göre, vadenin belirtilen sürenin altında kalması durumunda kredi kullandırım ücreti alınacaktır. 1 yıl süre ile oransal kesinti yapılarak gün ve limit yenileme oranlarının yarısı tahsis ücreti alınır.

Yönetmelikte, vadesi bir yıldan az olan krediler için yüzde 1,10 azami kredi kullandırım ücretinin vade tarihi dikkate alınarak uygulanmasına ve oransal olarak düşülmesine karar verildi.

Menkul Kıymetler Tebliği kapsamında finansal kuruluşlara kredi kullandırımları için alınacak ücretlerin de geçici madde ile bu önergede yer almasına karar verildi.

Düzenleme öncesinde, vadesi bir yıldan kısa olan nakit avanslar için yüzde 1,1 olan azami borç verme ücreti hesaplanırken kredinin vadesi dikkate alınmıyordu.

Bir yıldan az vadeli krediler için azami yüzde 1,1 kredi kullandırım ücreti, vadesi gelen gün sayısı dikkate alınarak ve göreli olarak çıkarılarak hesaplanır. Daha önce olduğu gibi, bir yıldan uzun vadeli kredilere, vade farkı gözetilmeksizin en fazla yüzde 1,1 oranında başvuru yapılabilmektedir.

Eski uygulamada ödünç verme ücreti, tahsis edilen yıllık limitin yüzde 0,25’ini aşamaz ve limit uzatmalarında aynı azami oran uygulanırdı.

Tebliğ’de yapılan değişiklik, limit yenileme kredi limit tahsis ücretinin yenilenen limitin yüzde 0,125’ini aşamayacağını öngörüyor. Kredi tahsis ücretleri, ilk limit tahsisi için yüzde 0,25 ile, limitin daha önce olduğu gibi artırıldığı durumlarda ise daha fazla limit için sınırlandırılmıştır.
alınmaya devam edilecektir.

Rotatif krediler için cayma ücreti hesaplamasında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Yönetmelik, teminat oluşturma tebliğinin geçici üçüncü maddesi kapsamında finansal kuruluşlara verilen kredilerden alınacak kredi kullandırım ücretini kapsamaktadır. Finansal kuruluşlar tarafından alınacak diğer ücret ve komisyonlar söz konusu düzenleme kapsamında değildir. Değişiklik, menkul kıymetler tebliğindeki düzenlemeye bağlı olarak sınırlı bir süre için uygulanacaktır.