Sözleşmeli yetiştirmede destek ödemeleri açıklandı


Sözleşmeli hayvancılık çerçevesinde yetiştiricilere ödenecek destek ödemeleri ve gereksinimleri karkas ağırlığına göre belirlendi. Karkas ağırlığı 201-250 kilogram olanlara kilogram başına 2,5 lira, karkas ağırlığı 251-300 kilogram olanlara 3,5 lira, karkas ağırlığı 301 kilogram ve üzeri olanlara 5 lira ödenek verilecek. .

“Sözleşmeli Sığırların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararın amacı, mevcut besi çiftliklerinin kullanılmayan kapasitelerini üretime kazandırmak, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticinin yukarı yönlü arzını önceden planlamak ve sektöre örnek teşkil etmekti.

Buna göre Et ve Süt Enstitüsü (ESK) tarafından düzenlenecek hesaplar için bugünden itibaren 5 yıl içinde hayvancılık sözleşmesi imzalayan yetiştiricilere destek ödemesi yapılıyor. 201-250 kg karkas ağırlığına sahip kişiler için kilogram başına 2,5 lira, karkas ağırlığı 251-300 kg arasında olanlar için 3,5 lira, 301 kg ve üzeri olanlar için 5 lira destek tutarıdır.

ESK, sözleşme yapılacak yetiştiricilerin belirlenmesinden, kesimden, sağlık ve karkas kalite kriterlerinin oluşturulmasından, sözleşme şartlarına göre yaptırımların ilan edilmesinden, uygulanmasından, takibinden ve yürütülmesinden sorumludur.

Sözleşmeli yetiştiriciler 200 büyükbaş hayvana kadar destekten yararlanabilir.

Kesim anındaki karkas ağırlığı en az 201 kilogramdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı sübvansiyonun birim fiyatını değiştirebilir.

Söz konusu karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli ödenek Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacaktır.

Yapılan nafaka ödemeleri kamu fonu olduğu için avans sahibinin hesabına havale edilmeden haciz, haciz ve temlik işlemlerine konu olamaz.

KİMLER FAYDALANAMAZ?

Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı şirketleri destek talebinde bulunamazlar.

Ayrıca yetiştiriciler, sözleşme kapsamındaki hayvanları için Bakanlıktan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aynı konuda yardım alamazlar.