SON DAKİKA HABER: Merkez bankası faiz kararını açıkladı


SON DAKİKA HABERLERİ: Merkez bankası beklendiği gibi Temmuz ayındaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 14’te bıraktı. Merkez bankası gerekirse ek tedbirlerin uygulanacağı mesajını verdi.

Flaş Haber!

merkez bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Temmuz ayında toplantı yapan merkez bankası para politikası komitesi, faiz oranlarını yüzde 14’te sabit tuttu.

Ekonomistler, oranın %14’te sabit kalmasını bekliyordu.

BU YIL HİÇBİR İLGİ GÖRMEMİŞTİR

Geçen yıl Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında merkez bankası faiz oranlarını toplamda 5 puan indirdi. Merkez bankası bu yıl faiz oranını değiştirmedi.

Kurul’un karara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Etkisi artmaya devam eden jeopolitik riskler olumsuz etkilenmeye devam ederek dünyada ekonomik aktivitenin daha da yavaşlamasına neden oldu. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmeye devam ediyor ve resesyon olasılığı artıyor. Küresel gıda güvenliğinde ticaret yasakları ve emtia fiyatlarında artan belirsizlikler Yüksek ve değişken döviz kuru ve başta temel gıda olmak üzere bazı sektörlerde devam eden arz sıkıntıları uluslararası düzeyde üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. ülkeler enerji fiyatlarını artırdı ve talep-arz dengesizlikleri ve işgücü piyasası katılığı nedeniyle enflasyonun artması beklenenden daha uzun sürebilir Para politikası adımlarında ve kalkınma işbirliği bankalarının iletişiminde ayrışma devam ediyor. Çeşitlendirmenin, finansal piyasalarda artan belirsizliğe yönelik merkez bankalarının geliştirdiği yeni destekleyici uygulamalar ve araçlarla çözüm bulma çabalarını artırdığı görülmektedir.

Yılın başındaki güçlü büyüme, dış talebin olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte de devam etti. İstihdam kazanımları, karşılaştırılabilir ekonomilere göre daha olumludur. Sürdürülebilir bileşenlerin büyüme kompozisyonundaki payı artarken, turizm kaynaklı güçlü cari açık iyileşmesi devam ediyor. Ayrıca, yüksek enerji fiyatları trendi ve ana ihracat pazarlarında durgunluk ihtimali cari hesabı riske atıyor. Cari dengenin sürdürülebilir düzeyde kalması fiyat istikrarı açısından önemlidir. İvme kaybettiği gözlenmekle birlikte, kredilerin büyüme hızı ve ekonomik aktivite ile erişilen fonların amacına uygun olarak havuzlanması yakından takip edilmektedir. Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayacak ve gerektiğinde ek tedbirler alacaktır.

Enflasyonda gözlenen artışta; Jeopolitik gelişmelerin neden olduğu enerji maliyetlerindeki artış, ekonomik temellerden uzak fiyat oluşumlarının etkisi ve küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışın neden olduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam ediyor. Kurul, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımların atılması ve kararlılıkla uygulanması ile enflasyondaki düşüş sürecinin başlayacağını öngörüyor. Bu kapsamda Yönetim Kurulu, kilit faiz oranının sabit tutulmasına karar vermiştir. TCMB, fiyat istikrarını sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaştırmak amacıyla, politika araçlarında sürekli ve artırılmış liraizasyonu teşvik eden kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirmeye devam etmektedir. Para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi amacıyla değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politikası adımları kullanılmaya devam edilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda, güçlü göstergeler enflasyonda kalıcı bir düşüşe işaret edene ve %5’lik orta vadeli hedefe ulaşılana kadar, liraizasyon stratejisi kapsamında elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Sağlanacak genel fiyat düzeyindeki istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin devam etmesi ve döviz rezervlerindeki artış eğilimi ile makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu yönde etkileyecektir. finansman maliyetlerinde kalıcı azalma. Bu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde sürekli yatırım, çıktı ve istihdam büyümesi için uygun bir temel sağlayacaktır.

Merkez bankası her ay belirli tarihlerde toplanır ve para politikası komitesinin toplantılarını yapar. Bu toplantılardan sonra faiz kararı aylık olarak açıklanır.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2022

Yılın geri kalanına ilişkin Merkez Bankası toplantı tarihleri ​​aşağıdaki gibidir:

18 Ağustos 2022

22.09.2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022