Sitrik asit ithalatı için gözetim uygulaması


Ticaret Bakanlığı sitrik asit ithalatını izleme kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından ithalat gözetiminin uygulanmasına ilişkin hazırlanan tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ, gümrük değeri kilogram başına (brüt ağırlık) 2,5 ABD Dolarından az olan sitrik asit ithalatına ileriye dönük gözetim uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Buna göre söz konusu ürün ancak Ticaret Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenen muayene belgesi ile ithal edilebilir. Muayene belgesi, gümrük beyannamesinin tescili sırasında yetkili gümrük idaresi tarafından talep edilir.

Gözetim Sertifikaları için başvurular Ticaret Bakanlığı web sitesinde yapılabilir. Elektronik ortamda zorluk yaşanması halinde başvurular fiziki olarak da yapılabilmektedir.

Başvuru belgelerinin asılları Bakanlıktan talep edilebilir. Eksiklik veya tutarsızlık olması durumunda ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

Gözetim belgesi elektronik olarak düzenlenecek ve başvuru formunda verilen e-posta adresine bir bildirim gönderilecektir.

Başvuru veya inceleme aşamasında verilen bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olduğu veya sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya eksiklik olduğunun tespit edilmesi halinde, bunlar düzeltilinceye kadar gözetim belgesi düzenlenmeyecektir.

Tebliğ 30 gün sonra yürürlüğe girecek.