Satın alma gücü paritesine göre milli gelir açısından Türkiye Avrupa ortalamasının gerisindedir.


Türkiye’nin satın alma gücü paritesine göre kişi başına GSYİH endeksi değeri geçen yıl için 63 olarak belirlendi. Kişi başına düşen GSYİH endeksinin en yüksek olduğu ülke 268 ile Lüksemburg, en düşük olduğu ülke ise 32 ile Arnavutluk oldu. Türkiye, 100 olan Avrupa ortalamasının gerisinde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) verilerini yayınladı.

Avrupa Birliği istatistik ofisi tarafından yayınlanan SAGP’ye göre, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) endeks değeri 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim, Türkiye için 63 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 37 altında kaldı.

Karşılaştırmalar 27 AB Üye Devleti, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) içermektedir. . .

Söz konusu 36 ülke arasında SAGP’ye göre kişi başına GSYİH endeksi en yüksek ülke 268 ile Lüksemburg, en düşük değerlere sahip ülke ise 32 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYİH açısından Lüksemburg yüzde 168 oldu AB ortalamasının üzerinde ve Arnavutluk yüzde 68 altında.

Türkiye satın alma gücü paritesine göre milli gelirde Avrupa ortalamasının gerisinde - 1

GERÇEK BİREYSEL TÜKETİM 69

Kişi başına düşen GSYİH, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasına dayanmakla birlikte, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak, devlet veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim ve sağlık gibi hizmetleri de içerir.

27 AB ülkesinde kişi başı fiili bireysel tüketim yüzde 100 iken, Türkiye’de yüzde 69 oldu ve böylece AB ortalamasının yüzde 31 altında kaldı. Karşılaştırmaya dahil edilen 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketimin en yüksek olduğu ülke 144 ile Lüksemburg ve en düşük değere sahip ülke 39 ile Arnavutluk oldu.

2021 yılı sonuçlarına göre Türkiye’nin fiili bireysel tüketim fiyat düzeyi endeksi 36 oldu. Bu değer AB ülkelerinde 100 Euro’ya alınan aynı sepet mal ve hizmetin Türkiye’de 36 Euro’ya Türk Lirası ile alınabileceğini gösteriyor.

SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ NEDİR?

Satın alma gücü paritesi, farklı ülkelerde standartlaştırılmış bir mal ve hizmet sepetinin fiyat oranı olarak tanımlanır. Bu, ülkeler arasındaki fiyat seviyelerindeki farklılıkları ortadan kaldırır ve fiyatların ve miktarların gerçek uluslararası karşılaştırmalarını mümkün kılar.