Rusya’ya AB yaptırımları


Avrupa Birliği, ham petrol ve petrol ürünlerinin Rusya’dan deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ek kısıtlamalar getirdi. Rusya’dan AB ülkelerine kağıt hamuru, kağıt, sigara, plastik, kozmetik, değerli metal ve taş ithalatı yasaktır.

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, Ukrayna’nın bazı bölgelerini yasadışı olarak ilhak ettiği ve Rusya’nın petrol satışlarına bir üst sınır getirdiği gerekçesiyle Rusya’ya karşı yeni yaptırımları kabul etti.

Avrupa Konseyi, üye devletler tarafından hazırlanan 8. yaptırım paketinin, Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporizhia ve Kherson oblastlarını yasadışı olarak ilhak etmesi ve savaşın tırmanması gerekçesiyle resmen onaylandığını duyurdu.

Rus hükümeti ve ekonomisi üzerindeki baskıyı artırmayı ve Rusya’nın askeri yeteneklerini zayıflatmayı hedefleyen pakete göre, ham petrol ve petrol ürünlerinin Rusya’dan deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ek kısıtlamalar getirildi.

Aralık 2022’den itibaren, ham petrolün Rusya’dan üçüncü ülkelere taşınması, teknik hizmetlerin sağlanması, aracılık, finansman veya finansal hizmetler yasaklanacak.

Şubat 2023’ten itibaren Rusya menşeli petrol ürünleri için bu tür hizmetlerin sağlanması yasak kapsamına alınmıştır.

Rus petrolünün deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınması için azami fiyatın getirilmesinin yasal dayanağı hazırlandı.

MAKSİMUM FİYATA İSTİSNA

Rus petrol ve petrol ürünleri için bu nakliye ve finansal hizmetlerin sağlanması için azami fiyattan bir “muafiyet” getirildi.

Rus petrolü belirlenecek azami fiyatın altında satılırsa nakliye ve çeşitli hizmetler sunulacaktır.

Rus petrolünü deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşıyan AB gemilerine yönelik yasak, üye ülkelerin oybirliğiyle bir maksimum fiyat belirlemesi halinde yürürlüğe girecek.

AB ayrıca Rusya ile ticaretine yeni kısıtlamalar getirdi.

AB, Rusya’dan ihraç edilen çelik ürünlere yönelik ithalat yasağını uzattı.

Rusya’dan AB ülkelerine kağıt hamuru, kağıt, sigara, plastik, kozmetik, değerli metal ve taş ithalatı yasaktır.

Havacılık sektöründe kullanılan çeşitli malların satışına da kısıtlama getirildi.

GENİŞLETİLMİŞ YAPTIRIM LİSTESİ

Ukrayna’nın bazı bölgelerinde yasa dışı referandumlara katılan kişi ve kurumlar, Rus savunma sanayisinin temsilcileri ve savaşla ilgili dezenformasyon yaptırım listesine alındı.

Rusya’ya uygulanan yaptırımların ihlal edilmesinde rol oynayanların yaptırıma tabi tutulmasının önünü açtı.

Rusya’nın askeri ve teknolojik gelişimine veya savunma ve güvenlik sektörüne katkı sağlayabilecek kısıtlamalar da genişletildi. Bu bölgeden çeşitli elektronik bileşenlerin, kimyasalların ve malların Rusya’ya teslimi yasaktır.

Sivil ateşli silahların, temel bileşenlerinin, mühimmatının, askeri araç ve teçhizatın veya yedek parçalarının Rusya’ya satışı, tedariki, devri veya ihracatı yasaktır.

AB VATANDAŞLARI RUS ŞİRKETLERİNİ YÖNETEMİYOR

AB vatandaşlarının, Rus devletine ait veya kontrol edilen herhangi bir tüzel kişi, kurum veya kuruluşun yönetiminde herhangi bir görevde bulunmaları yasaktır.

Rusya Denizcilik Siciline işlem yasağı getirildi.

KRİPTO İŞLEMLERİ YASAK

Rus kişi ve kurumlarına toplam değerleri ne olursa olsun kripto varlık cüzdanları, hesapları veya saklama hizmetleri sağlamak tamamen yasaktır.

Rusya’ya mimarlık, mühendislik, bilgi teknolojisi ve hukuki danışmanlık gibi hizmetlerin sağlanması da yasak kapsamına giriyor.

Ayrıca, AB’nin geçmişte Donetsk ve Luhansk’a uyguladığı kısıtlama ve yaptırımların kapsamı Zaporizhia ve Kherson’a genişletildi.