Rekabet Kurumu, Ferrero Fındık hakkında soruşturma başlattı


Rekabet Kurumu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında firmanın fındık alım piyasasında hakim durumda olup olmadığı kontrol edilir.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ferrero International SA ve bağlı kuruluşlarının fındık piyasasının üretimden satın almaya, kesime ve ihracata kadar her kademesindeki eylemleriyle, rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ön soruşturma sürüyor. rekabeti koruma kanunu Yönetim Kurulu tarafından kapatılmıştır.

Kurul, ön soruşturmadan elde edilen bilgi, belge ve bulguları görüşürken, sonuçları ciddi ve yeterli bulmuş ve Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. soruşturma başlatma kararı aldı.

Kurumdan alınan bilgiye göre, soruşturma sürecinde Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.’nin ret niteliğinde başvuru olup olmadığı incelenecek. İnceleme, büyük ölçüde piyasa verilerine dayanmaktadır ve fındık tedarik sürecinin tüm aşamalarını kapsamaktadır.

Rekabet kurumu tarafından verilen soruşturma kararları, soruşturulan şirket veya şirket birliklerinin kanunları çiğnediği ve cezai yaptırımlara tabi olduğu anlamına gelmez.