Rekabet Kuruluna atama Resmi Gazete’de yapılır.


Ahmet Algan, Rekabet Kurulu Başkan Vekilliğine, Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü üyeliğe getirildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın Rekabet Kurulu atamalarına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu 2. Başkanlığına Ahmet Algan, üyeliğe Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü getirildi.

Atamanın 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7 nci maddelerine göre yapıldığı tespit edildi.