Reel kesim güveni Temmuz’da düştü


Reel Sektör Güven Endeksi (RKGE) Temmuz ayında aylık 2,7 puan düşerek 103,7’ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz ayı ekonomik eğilim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi açıklandı. İş anketinin sonuçlarını değerlendirmek için 1.733 imalat şirketinden gelen yanıtlar ağırlıklandırılmış ve toplanmıştır.

Buna göre, RKGE Temmuz ayında bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak 103,7’ye geriledi. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) 2,1 puan azalarak 102,5’e geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularının yayılım endekslerine bakıldığında, mevcut mamul stoğu, cari toplam sipariş miktarı, önümüzdeki üç aydaki toplam istihdam, ihracat siparişi ile ilgili olarak değerleme endeksinin arttığı görülmektedir. Önümüzdeki üç aydaki miktar, sabit kıymet yatırımı, önümüzdeki üç aydaki üretim hacmi, genel gelişme ve son üç aydaki toplam sipariş hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi aşağı yönlü etkiledi.

Son üç aylık anketlerde eğilim, aylık üretim hacminde ve yurtiçi sipariş miktarında artış bildirenlerin lehine zayıflarken, eğilim ihracat siparişlerinin büyüklüğünde artış bildirenlerin lehine zayıfladı. aylık.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu değerlendirmeleri aylık bazda güçlenirken, mevcut mamul stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu değerlendirmeleri aylık bazda zayıfladı.

Önümüzdeki üç aya ilişkin değerlendirmelerde trend, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş hacminde artış bekleyenler lehine zayıfladı. Önümüzdeki üç aya ilişkin istihdam ve gelecek 12 aya ilişkin sabit kıymet yatırımlarına ilişkin artan beklentiler de zayıfladı.

ÜFE BEKLENTİ YÜZDE 85,5’E DÜŞÜYOR

Trend, son üç ayda ortalama birim maliyetlerde artış bildirenler ve önümüzdeki üç ayda artış bekleyenler lehine zayıfladı. Önümüzdeki üç ayda satış fiyatının artacağı beklentileri de azaldı.

Önümüzdeki on iki ay sonunda yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 4,6 puan artarak yüzde 85,5’e yükseldi.

Temmuz ayında ankete katılan çiftliklerin yüzde 51,1’i üretimlerini sınırlayan bir faktörün olmadığını belirtirken, yüzde 13,1’i üretimlerini sınırlayan en önemli faktörün talep eksikliği olduğunu, bunu emtia, yetersiz ekipman ve finansal imkansızlık, işgücü sıkıntısı ve iş gücü sıkıntısının takip ettiğini söyledi. diğer faktörler.

Son üç ayda rekabet gücündeki gelişmeler değerlendirildiğinde, eğilim önceki dönemde iç pazarlarda rekabet gücünde düşüş bildirenler lehine güçlendi. Avrupa Birliği içindeki pazarlarda rekabet gücünü artırma eğilimi düşüş bildirenlerin lehine, eğilim Avrupa Birliği dışındaki dış pazarlarda rekabet gücünün azaldığını bildirenlerin lehine güçlendi.

Bir önceki aya göre sektörlerinin genel gidişatı konusunda daha iyimser olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 5,9’a, daha karamsar olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 27,7’ye, diyenlerin oranı ise yüzde 27,7’ye yükseldi. sanayilerinin genel gelişimi konusunda daha iyimser olduklarını, yüzde 27,7’ye yükseldiklerini ve aynı kaldıklarını ve yüzde 66,4’e düştüklerini söylediler.