Rakip şirket için istifa eden çalışan tazminat aldı


Maaşının gerçek ücretten fazla olmadığı gerekçesiyle istifa eden işçi, kıdem tazminatı ve fazla çalışma davası açtı. İş mahkemesinin “mağdur” olarak nitelendirdiği işçiye kötü haber Yargıtay’dan geldi. Yargıtay, çalışma hakkının ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini iddia eden işçinin, başka bir yerde çalışmak üzere kendi isteğiyle istifa etmesi nedeniyle tazminat alamayacağına hükmetti.

Bir fabrikada 6 yıl elektrikçi olarak çalışan işçi, sigorta primlerinin ödenmediği ve tazminatlarının ödenmediği gerekçesiyle istifa etti.

İşçi alacağını alamayınca iş mahkemesine başvurdu. Sigorta primlerinin asgari ücret üzerinden ödendiğini, maaş bordrolarının asgari ücretle düzenlendiğini, işin Sosyal Güvenlik Kurumu’na geç ve eksik bildirildiğini, davacının aylık ücretinin asgari ücret kısmının bankaya yatırıldığını ileri sürdü. , ve geri kalanı elle ödenerek yapıldı. Aylık ücretinin eksik ve düzensiz ödenmesi, fazla mesai ve resmi tatillerin ödenmemesi, Sosyal Sigortalar Kurumu’na eksik ve geç kayıt yaptırılması nedeniyle iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini açıkladı.

Davacının alacaklarını ödemesi için uyarıldığı iddiası; Kıdem tazminatı, ücret, fazla çalışma ücreti, tatil ücreti, tatil ücreti ve yıllık izin ücreti almalarını istedi.

MAHKEME ÇALIŞANA HAK VERİYOR

Davalı işveren ise davacı işçinin vasıfsız işçi olarak asgari ücretle işe başladığını, ustalık düzeyine ulaşmadığını ve davacının başka bir işe geçtiği için iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürmüştür. Mahkeme davanın kabulüne karar verdi. Sanık avukatı karara itiraz etti. Bölge mahkemesi itirazı reddedince Yargıtay 9. Hukuk Dairesi müdahale etti.

ADALETİN ÖN KARARI

Yargıtay, işçinin başka bir yerde çalışmak için kendi isteğiyle işini bıraktığı için tazminat alamayacağına karar veren örnek bir karara imza attı.

Kararda, “söz konusu uyuşmazlıkta davacı “kendi isteğimle istifa ediyorum” ibaresi ile görevinden istifa etmiştir. İK departmanına gönderilen formun içeriğinde iş başvurusunun kabul edildiği ve davacının işe başlamayı üstlendiği belirtilmektedir. ayın sonu.

Davacı, fesih başvurusunun ardından fesih bildirimi ile iş ilişkisini haklı nedenle ücret ödememesi nedeniyle feshettiğini beyan etmesine rağmen; Başka bir işe kendi isteğiyle ayrılan davacının kıdem tazminatının düşürülmesi reddedilirken, yazılı gerekçe ile kabulü kusurlu olup kararın iptalini gerektirmiştir. Yerel mahkemenin kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.