Aralık ayından bu yana yasanın değişmemesi ve ücret yönetmeliğinin değişmemesi nedeniyle davamıza devam etmemiz gerekli hale geldi” dedi.

Pratisyen hekim sözleşmesi ve ücretlendirme yönetmeliği 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme, sosyal medyada görevlerini paylaşan ve basına “izinsiz” açıklamalar yapan doktorların cezalandırılmasını ve doktorların iş yükünün artmasını öngörüyordu.

Genel pratisyenler bugün ve yarın istifa ediyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay, bir yıldır yönetmeliğe itiraz ettiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın 14 Mart’ta açıkladığı beş puanlık iyileştirmenin bir maddesi münhasıran birinci basamak tıbbı ile ilgili. Ancak geçtiğimiz dönemde alınan tedbirler nedeniyle Aralık ayından bu yana uygulanmayan mevzuat değişikliği ve değişmeyen ücret düzenlemeleri aksiyon sürecimizin devam etmesini zorunlu kılmıştır. Balbay, bu ay Meclis’ten geçen düzenlemeyle sağlık çalışanlarının mahremiyet haklarında bir iyileşme olmadığını belirterek, “Birçok doktor ve sağlık çalışanının ilerlemelerinin ve mahremiyet haklarının yetersiz olduğunu, baskıya maruz kaldıklarını ve etkili yasal düzenlemelerin olmadığını görüyoruz. Sağlık hizmetlerinde şiddetin önlenmesi için. Ceza kanunu taleplerimize göre değiştirilmedikçe devam edeceğiz” dedi.

“Şiddet Yasasını Bekliyoruz”

Bugün ve yarın çalışmalarını durduracaklarını ve geniş katılımlı bir eylem gerçekleştireceklerini vurgulayan Balbay, “Bugün üye il derneklerimizin tüm temsilcileri, ilgi ve alaka ile Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması ve protesto gösterisi yapacağız. STK’lar, siyasi parti temsilcileri ve tüm birinci basamak çalışanları. Bugün ve yarın duracağız. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları için makul bir ücret, hak edilmiş bir emeklilik istiyoruz. Aile sağlığı merkezi harcamalarının, ASM harcamalarındaki artışla paralel olarak artmasını istiyoruz. Etkili bir Sağlık Şiddeti Yasasını bekliyoruz” (BSHA – Science and Health News Agency)