Nabati: Bütçe disiplini konusunda hiçbir taviz vermedik


Maliye ve Hazine Bakanları Nabati, 2023-2025 orta vadeli programında mali disiplinden taviz vermediklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete’de yayınlanan orta vadeli programı değerlendirdi.

Nebati, sosyal medyadan bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Hükümet olarak göreve başladığımız ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda hazırladığımız ve uyguladığımız orta ve uzun vadeli planlarla ekonomimizi büyüttük ve güçlendirdik.

Önümüzdeki 3 yılın yol haritasını oluşturacak orta vadeli program, dünyadaki ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler dikkatle incelenerek on birinci kalkınma planı ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

“TÜRKİYE EKONOMİK MODELİ MERKEZE ALINDI”

Programımızı hazırlarken, büyümeyi ve istihdamı teşvik eden, yüksek katma değerli üretime öncelik veren ve ihracata dayalı sürdürülebilir büyümeyi temel alan Türkiye ekonomik modelimize odaklandık.

Bu kapsamda, yüksek katma değerli üretim, cari dengede kalıcı iyileşme, verimlilik ve ihracat artışı sağlamak için program boyunca uygulayacağımız kılavuzlar oluşturulmuştur.

Ortalama yüzde 5,3 ekonomik büyüme ve 2,7 milyon kişilik istihdam artışı bekliyoruz.

“ENFLASYONU TEK HANELİ İNDİRMEK İÇİN PROJELİYORUZ”

Ayrıca, program dönemi sonunda ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşmasını, işsizlik oranının önemli ölçüde yüzde 9,6’ya, cari açığın GSYH’ye oranının yüzde 0,9 olmasını ve enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesini bekliyoruz. .

2023-2025 dönemi orta vadeli programımızda önceki yıllarda olduğu gibi bütçe disiplininden asla taviz vermediğimizi belirtmek isterim.

Ekonomimizin temel dinamiklerini dikkate alarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini yansıtan bir bütçe oluşturmaya çalıştık. Program dönemi sonunda merkezi yönetim bütçe açığının GSYİH’nın yüzde 1,5’i kadar olmasını bekliyoruz.”