Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti yayınlandı


Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının özetinde, para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda riskleri de dikkate alan liraizasyon odaklı yaklaşımın sürdürüldüğü vurgulandı.

Merkez bankası, geçen haftaki faiz toplantısına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayınladı.

Toplantının özeti şu ifadeleri içeriyordu:

“Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin kaynağı, süresi ve para politikası tarafından ne ölçüde kontrol edilebileceği dikkate alınarak, sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefine odaklanan ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenmektedir.

“POLİTİKA KREDİSİ YAYILIŞI KESİNLİKLE TAKİP EDİLECEKTİR”

Para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda, finansal istikrara yönelik risklerin de dikkate alındığı, liraizasyon odaklı bir yaklaşım sürdürülecektir. Kredilerin büyüme hızı ve iktisadi faaliyetten elde edilen finansal kaynakların amaçlarına göre yerine getirilip getirilmediği yakından takip edilmektedir. Ayrıca, açıklanan makroihtiyati tedbirlerin de katkısıyla son dönemde önemli ölçüde genişleyen politika kredisi faiz farkı dengesi yakından izlenecektir. Komite, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek için araçlarını güçlendirmeye devam edecektir.

Para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi amacıyla değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politikası adımları kullanılmaya devam edilecektir. Uzun vadeli sabit getirili ve Türk lirası yatırımlara olan talep artmakta ve getiri eğrisinin para aktarım etkinliğine yönelik seyri yakından izlenmektedir. Kredilerin büyüme hızının yanı sıra, iletimi korumak için belirli alanlarda verimlilik getiren kredilerin finansman maliyetlerinin gelişimini de Kurul izleyecek.

“ÖNLEMLER ALINMAYA DEVAM ETMELİ”

Bu çerçevede, Türk Lirası likidite ve dağılımındaki gelişmelerin mevduat ve kredi fiyatlarına etkisi, döviz kuru gelişmelerinin enflasyona etkisi, dövize karşı korumalı mevduat ürünlerindeki gelişmelerin ters para ikamesine etkisi, derinliği ve döviz piyasalarının istikrarı ve fiyat istikrarı analiz edilmekte ve gerekli siyasi tedbirler alınmaktadır.

“LİRALING STRATEJİSİNDE TÜM ARAÇLAR KULLANILIYOR”

TCMB, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda, güçlü göstergeler enflasyonda kalıcı bir düşüşe işaret edene ve %5’lik orta vadeli hedefe ulaşılana kadar, liraizasyon stratejisi kapsamında elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. “

Merkez bankası geçen hafta yaptığı toplantıda faiz oranlarını 1 puan indirerek yüzde 12’ye çekti. Merkez Bankası, art arda iki toplantıda faiz oranlarını düşürdü.