Merkez bankası enflasyon tablosu


Merkez Bankası Aylık Fiyat Geliştirme Raporu’na göre, Ağustos yıllık tüketici enflasyonu enerji ve gıda dışındaki tüm alt gruplarda yükselirken, artışa en önemli katkı 1,41 puan artışla temel mal grubundan geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 1,46 yükseldiğini ve yıllık enflasyonun yüzde 80,21’e yükseldiğini açıklamasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) fiyat gelişme raporu yayınlandı.

Rapora göre, yıllık enflasyon Ağustos ayında enerji ve gıda gruplarında düşerken, diğer gruplarda yükseldi. Enflasyon artışına en büyük katkıyı temel mal ve hizmetler sağlamıştır.

Bu görünüm altında, Ağustos ayında B ve C göstergelerindeki mevsimsellikten arındırılmış aylık değişim yüksek seyrini sürdürürken, yıllık enflasyon yükselmeye devam etmiştir.

Bu gelişmelerle birlikte, Ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonuna bir önceki aya göre katkı temel mallarda 1,41 puan, hizmetlerde 0,86 puan ve alkol-tütün-altında 0,05 puan, enerjide ise 1,02 puan arttı. puan ve Essen’de 0,69 puan.

“KİRALARDA AYLIK ARTIŞ HIZI GÖSTERİYOR”

Ağustos ayında hizmet fiyatları yüzde 3,16 oranında artmış ve grup yıllık enflasyonu 2,85 puan artarak yüzde 54,3 olmuştur.

Bu dönemde ulaştırma grubunda yıllık enflasyon akaryakıt fiyatları görünümüne bağlı olarak bir miktar düşerken, başta diğer hizmetler ve kiralama olmak üzere diğer alt gruplarda artış göstermiştir.

Diğer hizmetler alt grubunda fiyatlar yüzde 3,96 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 49,74’e yükselmiştir. Bu alt grupta fiyat artışları ön plana çıkarken, öğrenim ücretlerindeki artış nedeniyle eğitimin yanı sıra sağlık, eğlence kültürü ve sigorta yardımları öne çıkan alt kalemler oldu.

Kira grubunda aylık artış yüzde 4,40 olurken, mevsimsellikten arındırılmış veriler önceki aylara göre hızlanmaya işaret etti.

Lokanta-otel grubu yıllık enflasyonu, restoran-otel grubu fiyatlarının hem yemek hem de konaklama hizmetlerinden kaynaklanan yüzde 3,31 oranında artmasıyla yüzde 80,95’e ulaştı.

Öte yandan, bu dönemde, şehir içi yolcu, hava yolcu ve navlun ücretlerindeki artışların şehirlerarası karayolu yolcu taşımacılığındaki gerileme ile dengelenmesi ve grup yıllık enflasyonunun 0,42 puan düşmesiyle ulaştırma hizmet fiyatları göreli olarak değişmemiştir.

“GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ ÇOK UZATILDI”

Temel mal grubunda yıllık enflasyon Ağustos ayında 5,98 puan artarak yüzde 76,91’e yükselmiştir. Bu dönemde yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükselmiştir.

Altın dışı dayanıklı tüketim malları fiyatları Ağustos ayında yüzde 2,65 artarken, otomobil ve beyaz eşya bu harekete öncülük etti. Böylece, bu alt grupta yıllık enflasyon yüzde 91,79’a ulaşmıştır.

Dönemde, mevsim normallerini aşan hazır giyim ve ayakkabı grubu fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,21 oranında artarken, yıllık enflasyon 5,93 puan artarak yüzde 37,38’e yükselmiştir.

Diğer temel ürünlerde fiyat artışları grup geneline yayılırken, ev temizlik ürünleri, ilaç ve kişisel bakım ürünleri dikkat çekti. Böylece grubun aylık enflasyonu yüzde 4,64 olarak gerçekleşmiştir.

Merkez Bankası enflasyon tablosu - 1

“ENERJİDE AKARYAKIT FİYATI DÜŞÜŞÜ HİSSEDİYOR”

Ağustos ayında enerji fiyatları yüzde 2,68 gerilerken, grup yıl sonu enflasyonu 7,54 puan azalarak yüzde 121,73 oldu. Bu gelişmede, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarındaki düşüşü kendisini hissettirdi.

Akaryakıt fiyatları Temmuz ayındaki düşüşün ardından Ağustos ayında yüzde 7,79 düştü. Öte yandan, belediye suyu ile kömür ve odun gibi katı yakıtların fiyatları yükselmeye devam etti.

Ağustos ayında gıda ve meşrubat fiyatları yüzde 0,85 oranında artarken, grup yıllık enflasyonu 4,40 puan azalarak yüzde 90,25’e geriledi. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdalarda 11,49 puan azalarak yüzde 79,51’e, işlenmiş gıdalarda 2,36 puan artarak yüzde 100,38’e yükseldi.

Bu dönemde işlenmemiş gıda grubunda mevsimsellikten arındırılmış veriler, yaş meyve ve sebze fiyatlarında düşüşe işaret etmiştir. Diğer işlenmemiş gıdalardan yumurta ve pirinç fiyatları yükselirken, beyaz et fiyatları düşmeye devam etti.

İşlenmiş gıda fiyatlarındaki yüzde 3,41’lik artışta ekmeklik tahıllar, şeker ve ilgili ürünler, konserve sebzeler ve meşrubatlar ilk sıralarda yer aldı.

“RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR”

Ağustos ayında yurt içi üretici fiyatları yüzde 2,41 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,86 puan azalarak yüzde 143,75 olmuştur. Uluslararası emtia fiyatları görünümüne paralel olarak, aylık üretici fiyatları önceki aylara göre yavaşlarken, yıllık enflasyon bir miktar gerilemiştir.

Başlıca sanayi grupları bazında bakıldığında yıllık enflasyon enerji grubunda düşerken, diğer alt gruplarda yükselmiştir.

Alt gruplara yayılan fiyat artışları Ağustos ayında da devam etti. Tütün ürünleri, diğer maden ve taş ocağı ürünleri, temel ilaçlar ile kağıt ve kağıt ürünlerinde fiyat artışları dikkat çekti.

Öte yandan, uluslararası emtia fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak rafine edilmiş petrol ürünleri ve ana metal alt gruplarında fiyat düşüşleri devam etmiştir.