Maliye ve Maliye Bakanı Nabati: Türkiye’nin modeli rol model olacak


SON DAKİKA HABERLERİ: Hazine ve Hazine Bakanı Nebati, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde konuşacak. Şu anda en önemli sorun, tüm dünyanın mücadele ettiği enflasyon. Enflasyon sorunu büyük ölçüde arz ve maliyetlerden kaynaklanıyor” dedi. Türkiye’nin yeni ekonomik modelle bir sonraki aşamaya geçeceğini anlatan Nebati, Türk modelinin örnek teşkil edeceğini ifade etti.

Flaş Haber!

Maliye ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi”nde konuştu.

Bakan Nabati’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aynı ekonomi politikaları her ülkede aynı sonuçları getirmez. Her ülkenin kültürü, kurumsal altyapısı ve coğrafi konumu gibi birçok açıdan kendine özgü yönleri vardır. Ortodoks ekonomi politikası birçok gelişmekte olan ülkede ciddi krizlere yol açmıştır. Uluslararası ödemelerle ilgili sorunlar vardı. 1990’lardan itibaren artan küresel etkileşim ve artan sermaye akımları, gelişmekte olan ülkelere yeni fırsatlar sunarken, onları yeni kriz riskleriyle de karşı karşıya bırakmıştır. Birçok gelişmekte olan ülke 1990’larda birbiri ardına kriz yaşadı.

2008 mali krizi, AB ülkelerinde bir borç krizine dönüşmüş ve kalıcı bir etki yapmıştır. Bu krize çözüm arayışında bazı gelişmiş ülkeler üstü kapalı olarak liberal politikalardan uzaklaşma eğilimi göstermiştir. Trump döneminde ABD’de örtük korumacı eğilimler giderek daha belirgin hale geldi. Covid-19 pandemisi, uygulamada köklü değişikliklere kapı açan tarihi bir dönüm noktası olarak ortaya çıktı. Küresel tedarik zincirlerinde ciddi sorunlara neden olmuştur. Pandemi sürecinde hemen hemen tüm ülkeler destekleyici para politikaları uygulamıştır.

Türkiye, stratejik konumu ve birçok rekabet avantajı ile önemli alternatif tedarikçi ülkelerden biri olarak ortaya çıkmıştır. Krizin yarattığı fırsatlar tehlikelerden daha ağır basıyor.

İş hayatında siyasete heterodoks yaklaşımı benimsedik. Türkiye’nin ekonomik modelinin temel amacı, ekonominin sürdürülebilir bir büyüme politikasına girmesini sağlamak ve uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır. 1990’larda yıllarını kaybeden ülkemiz, bunu telafi etti. Modelin başarısı için tek başına maliye politikasının yeterli olmayacağı ve para politikasının da destekleyici etkisinin olması gerektiği açıktır. Bazı çevrelerden taraflı eleştirilere maruz kalsa da uluslararası iş çevrelerinin ilgisini çekmeye başladı.

“YENİ MODEL İLE DAHA YÜKSEK BİR SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ”

Yeni ekonomik modelle bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Modelimizin temel direği TL’ye olan güveni artırmaktır. Türkiye, güçlü büyüme performansını ilk iki çeyrekte de sürdürdü. 2020’de düşen ihracatımız, 2021’de dünya ortalamasının çok üzerinde yüzde 32,8 arttı. Yüzde 18,3 ile bu yıl keskin bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Bu yılın 7 ayında 613.000 kişilik yeni bir istihdam artışı sağlandı. Modelimizin temel amaçlarından biri cari açık sorununu kalıcı olarak çözmektir. Enerji fiyatlarından kaynaklanan cari açığın seyrinin geçici olduğunu ve iyileşeceğini varsayıyoruz.

“ANA SORUN ENFLASYON”

Şu anda asıl sorun, tüm dünyanın mücadele ettiği enflasyon. Enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki hızlı artış, lojistik maliyetlerindeki artış ve gıda fiyatlarındaki artış gibi dış etkenler de Türkiye’de enflasyonun temel nedenleridir. Döviz kurundaki artış ve atalet de enflasyonu etkiledi. Yeni modeli hayata geçirmeseydik bugün enflasyon, durgunluk ve birçok sorunla karşı karşıya kalacaktık. Enflasyon sorunu büyük ölçüde arz ve maliyetlerden kaynaklanmaktadır.

“TÜRKİYE MODELİ ÖRNEK OLACAK”

Tüm ülkeler için geçerli olan evrensel bir kurallar dizisi olamaz. Türkiye kimsenin dayattığı anlayışla hareket etmek zorunda değildir. Ortaya koyduğumuz iddialar Türkiye gerçeğiyle örtüşüyor. Türk modeli örnek olacaktır. Amacımız yerli üretime ağırlık vererek stratejik sektörleri desteklemek ve artan ihracatla orta gelir tuzağını kırmak. Bu bizim önceliklerimizden biri. Bu adımı atma kararlılığımız, ülkemizin stratejik ihtiyaçları doğrultusundadır.

“BAKANLIK ALTINDA BİR AKADEMİ OLUŞTURUYORUZ”

Hazine ve Maliye Akademisi Başkanlığını bakanlığımızda kuruyoruz. Bir yandan üniversiteler ve STK’lar ile gerçekleştirilecek projelerle bilgi ve deneyim alışverişini sağlarken aynı zamanda bilgi üretmeyi de sağlayacağız.