Küresel elektrik fiyatları artıyor


Ülke ekonomilerinin Covid-19 salgınından toparlanmaya başlaması sonucu ortaya çıkan arz-talep dengesizliği, geçtiğimiz yılın Ağustos ayı sonundan itibaren etkisini hissettiren küresel bir enerji krizine dönüştü. Ağustos 2021-Ağustos 2022 döneminde ortalama aylık elektrik piyasası fiyatları Fransa’da yüzde 537, Almanya’da yüzde 466.7 ve Türkiye’de yüzde 450 arttı.

Rusya’nın, Ukrayna’daki savaştan sonra Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı Avrupa’ya gaz akışını durdurmasıyla enerji krizi derinleşti.

Kriz sonucunda rekor seviyelere ulaşan doğalgaz ve kömür fiyatları, elektrik fiyatlarında sürekli ve yüksek oranlı artışlara yansıdı.

AVRUPA’YA 500 EURO’YA GELİYOR

Londra düşünce kuruluşu Ember, enerji borsası Nord Pool ve Energy Markets Operation AŞ’nin (EPİAŞ) verilerine göre, Fransa’da elektrik piyasası fiyatı Ağustos 2021’de megavat saat başına aylık 77,4 euro iken, bu rakam Ağustos 2022’deydi. Kişi başı 492 .99 Euro.

Almanya’da elektrik piyasası fiyatı, incelenen dönemde megavat saat başına ortalama 82.81 Euro’dan 469.35 Euro’ya yükseldi.

İtalya’da Ağustos 2021’de megavat saat ve ay başına 112,66 avro olan elektrik piyasa fiyatı, Ağustos 2022’de megavat saat başına ortalama 543,48 avroya ulaştı.

İspanya’da da fiyatlar megavat saat başına ortalama 106 Euro’dan aynı dönemde 154.99 Euro’ya yükseldi. İspanya’da elektrik fiyatları Mart 2022’de megavat saat başına ortalama 283 avroya yükseldikten sonra, elektrik üretmek için kullanılan doğal gaz için bir fiyat tavanı getirildi. Nisan 2022 itibariyle ülkede elektrik fiyatları düşmüş ve fiyat artışı geçen yıl diğer ülkelere göre daha sınırlı kalmıştır.

Birleşik Krallık’ta, elektriğin piyasa fiyatı, Ağustos 2021’de megavat saat başına ortalama 106,83 £ iken, Ağustos 2022’de 370,28 £’a yükseldi.

Türkiye’de spot piyasada elektrik fiyatları da geçen yıl rekor kıran doğalgaz ve kömür fiyatları ile kur dalgalanmaları nedeniyle yükseldi. Ağustos 2021’de megavat saat başına 557,37 lira olan elektrik piyasa fiyatı, Ağustos 2022’de 3.066 liraya yükseldi.

FİYAT YÜZDE 500’ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ

Aylık ortalama elektrik piyasası fiyatları bir yılda Fransa’da yüzde 537, Almanya’da yüzde 466.7 ve İtalya’da yüzde 382.4 arttı.

Geçen yıl İspanya’da fiyatlar yüzde 46,2 artarken, İngiltere elektrik piyasasında fiyat artışı yüzde 246.6 olarak hesaplandı.

Türkiye’de de spot elektrik fiyatları aynı dönemde yüzde 450 arttı.

Elektrik üretimi için doğalgaza tavan fiyat getiren İspanya dışında, yaz aylarındaki yüksek talep, kuraklık ve Rusya’dan Avrupa’ya gaz akışının hızla azalması nedeniyle elektrik fiyatlarındaki artış hızlandı.