Künye

İmtiyaz Sahibi

DiliminAyariYok.com

Genel Müdür
Abdullah Senbir

Genel Koordinatör
İsmail Yalçın

Genel Yayın Yönetmeni
Tuncay Sermidyan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Doğan Kanfu
Haber Müdürü
Emrah Efe Bulur
Yayın Danışmanları
Ahmet İmren
İzleyici Temsilcisi
Cansu Tokatlar
Editörler
Okan Şanver
Hukuk Danışmanı
Av.Nusret Mendis
Haber Merkezi
Çemişgezek Tic mrk. Şişli / İstanbul