Kullanılmış veya yenilenmiş malların ithalatına ilişkin düzenleme


Kullanılmış veya yenilenmiş eşya ithalatı kapsamında serbest dolaşıma girebilecek ürünlerden “kendi yürür sondaj veya sondaj kuleleri” kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan kullanılmış veya yenilenmiş eşya ithalatına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, kullanılmış veya yenilenmiş malların ithalat lisansı verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Buna göre gerekli şartları sağlayan mallar serbest dolaşıma sokulabilir.

İthalatına izin verilen ikinci el eşya listesinden “kendinden hareketli sondaj veya sondaj kuleleri” çıkarıldı.