Kapasite kullanımı Eylül’de yüzde 77,4 oldu


İmalat kapasite kullanımı (CUR) Eylül ayında aylık 0,7 puan artarak yüzde 77,4’e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Eylül ayı iş geliştirme anketine 1.744 imalathanenin verdiği yanıtlar toplu olarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre imalat sektöründe kapasite kullanımı bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,4’e ulaştı.

Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanımı (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 olmuştur.