Kamu borçlarının temerrüt faizi yüzde 2,5’e yükseltildi.


Kamu borçlarına uygulanan temerrüt faizi yüzde 2,5’e, erteleme faizi ise yüzde 15’ten yüzde 24’e çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın kamu alacakları için temerrüt faiz oranını sıfırlama kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karara göre, 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsilatı Hakkında Kanun’daki gecikme zammı oranı yüzde 1,6’dan yüzde 2,5’e yükseltilmiş ve her ay için ayrı ayrı uygulanacak.

Öte yandan Maliye ve Maliye Bakanlığı Vergi İdaresinin Tahsilatına İlişkin Genel Tebliğ yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, kamu borcuna uygulanan yüzde 15 yıllık erteleme faiz oranı bugün itibarıyla yüzde 24 olarak belirlendi.

Başvuru tarihinden bugüne kadar yapılan başvurular sonucu ertelenen kamu borçlarına, Tebliğ’in yayımı tarihinden önce ertelenen kamu borçlarının erteleme şartlarına uygun olarak ödenmesi şartıyla, eski erteleme faiz oranı (yüzde 15) uygulanacaktır. ve erteleme koşullarına uygun olarak ödenir.

Aynı şekilde, bugünden önce başvurulan ve başvurunun kabulü nedeniyle ertelenen kamu alacaklarının ertelenmesi ihlal edilirse, ancak yeni başvurularda (erteleme geçerli sayılırsa) erteleme yeniden gerçekleşirse, eski erteleme faiz oranı (yüzde 15) bugün ödenecek başvurularda, gerekli taksitlere yüzde 24 erteleme faizi uygulanacaktır.

GEÇ FAİZ NEDİR?

Askıya alma faizi, kamu borç erteleme işlemlerinde uygulanan ve vadesi geldiğinde ödenen faizdir. Başka bir deyişle, devletin alacakları üzerinden talep ettiği temerrüt faizidir.