İSO Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 47,4 oldu


İstanbul Ticaret Odası’nın (İSO) Türkiye Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos’ta 47,4’e yükseldi. Takip eden 10 sektörün çoğunda üretim düştü ve istihdam arttı.

Ağustos İSO Türkiye İmalat PMI anket sonuçları açıklandı.

50.0 eşiğinin üzerindeki tüm okumaların sektörde bir iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Temmuz’da 46,9 olan manşet PMI, Ağustos’ta 47,4’e yükseldi.

Çalışma koşulları üst üste altıncı ayda kötüleşmesine rağmen, son anket verileri imalattaki bozulmanın biraz yavaşladığını gösteriyor. Genel endekse paralel olarak üretimdeki yavaşlama Temmuz ayına göre daha ılımlı olmuştur.

Ancak, zor piyasa koşulları ve yüksek fiyatlar nedeniyle düşüş Ağustos ayında keskin bir şekilde devam etti. Yeni siparişlerdeki düşüş Ağustos ayında hızlandı ve Mayıs 2020’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ankete katılan şirketler, küresel ekonominin zayıflığına, yetersiz talep ve fiyat artışlarına dikkat çekti. Buna paralel olarak, yeni ihracat siparişleri de yavaşlarken, bazı katılımcılar Avrupa talebinde düşüş bildirdi.

İstihdamın artmaya devam etmesi ve artış oranının son üç ayda en yüksek seviyeye ulaşması anketin görece olumlu gelişmesi oldu. Fiyatlandırma baskılarının tüketici talebi ve üretim hacimleri üzerindeki etkisi devam etse de, üçüncü çeyreğin ortalarında enflasyondaki yavaşlama işaretleri devam etti.

Hammadde, ulaşım ve enerji maliyetlerinin yüksekliği, asgari ücretteki artış ve Türk lirasının değer kaybetmesi gibi faktörler girdi maliyetleri ve satış fiyatlarındaki artışa katkıda bulundu. Ancak, enflasyon oranları girdi fiyatlarında son 31 ayda, nihai mal fiyatlarında ise son 18 ayda en ılımlı seviyelere gerilemiştir.

Üreticiler, mevcut hammadde stoklarının üretim ihtiyaçlarını karşılamak için geniş ölçüde yeterli olması nedeniyle Ağustos ayında hammadde alımlarını azalttıklarını bildirdi. Öte yandan, satın alma şirketleri, tedarikçilerin malzeme tedarikindeki zorluklar nedeniyle daha uzun teslimat süreleri ile karşı karşıya kalmaya devam etti.

Satışlardaki yavaşlama, nihai ürün stoklarındaki yükselişin dört aya ulaşmasını sağladı. Stoklardaki artış Eylül 2015’ten bu yana en hızlı artış oldu.

10 SEKTÖRÜN ÇOĞUNDA ÜRETİM GİTTİ, İSTİHDAM ARTTI

İstanbul Ticaret Odası’ndan Türkiye Sanayi PMI, Ağustos ayında birçok sektörde zorlu çalışma koşullarının devam ettiğini belirtti. Temmuz ayında olduğu gibi Ağustos ayında da siparişleri artan tek sektör kara ve deniz araçları oldu. Öte yandan, çoğu sektörde üretim düştü.

Son ankette istihdam ana olumlu gösterge iken, girdi fiyatları enflasyonundaki genel düşüş firmalar üzerindeki maliyet baskılarını kısmen azalttı.

Ağustos ayında izlenen on sektörden dokuzunda yeni siparişler yavaşladı. Bu durumun istisnası, son dört ayın üçünde büyüyen kara ve deniz sektörü oldu. Yeni siparişlerdeki en belirgin yavaşlama, Mayıs 2020’den bu yana en yüksek oranda tekstil sektöründe yaşandı.

Zayıflama dış talebe de yansırken, gıda ürünleri yeni ihracat siparişlerini artırabilen tek sektör oldu. Gelen siparişlerin azalmasıyla birlikte çoğu sektör de Ağustos ayında üretimlerini düşürdü.

Temmuz ayına göre sadece kara ve deniz araçları, makine ve metal ürünleri sektörlerinde üretim arttı. Tekstil, yeni siparişlerde olduğu gibi üretimin en çok yavaşladığı sektör oldu.

Üretim ve gelen siparişlerdeki yavaşlamaya rağmen, çoğu sektör Ağustos ayında istihdamını artırdı. En güçlü artış kimyasallar, plastik ve kauçuk ürünleri alanında kaydedildi. İstihdam üç sektörde düşerken, en belirgin düşüş metalik olmayan mineral ürünlerin imalatında oldu.

Anketin izlediği 10 sektörün tamamında girdi maliyeti enflasyonundaki düşüşler, Ağustos ayında imalata bir miktar destek sağladı. Metal dışı mineral ürünler girdi fiyatlarının en hızlı arttığı sektör olmaya devam ederken, en düşük enflasyon ana metal sektöründe gerçekleşti.

Tekstil sektöründe yeni siparişlerdeki keskin düşüş nedeniyle firmalar, talebi canlandırmak için nihai ürün fiyatlarındaki artışı çok ılımlı bir seviyede tuttu. Diğer sektörlerin büyük çoğunluğu nihai ürün fiyatlarını bir önceki aya göre daha az artırmıştır. Bu durumun tek istisnası makine ve hırdavat sektörleri olmuştur.

10 endüstrinin tamamı Ağustos ayında daha uzun teslimat süreleri ile karşı karşıya kalsa da, tedarik zinciri kesintilerinin en kötüsünün geride kaldığına dair sinyaller devam etti. Tekstil firmaları için teslimat sürelerindeki artış çok sınırlı olurken, en belirgin bozulmalar makine ve metal ürünlerde oldu.