IMF Gıda Krizi Uyarısı


Uluslararası Para Fonu IMF, gıda krizi nedeniyle maliyetlerin arttığını ve ithalat maliyetlerinin 2022 ve 2023’te 9 milyar ABD doları artabileceğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu, dünyanın büyük fiyat şokları nedeniyle bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), “Küresel Gıda Kriziyle Mücadele: Etki, Politika Tepkisi ve IMF’nin Rolü” başlıklı raporunu yayınladı.

Rapor, büyük fiyat şoklarının gıda güvensizliğini artırdığı için dünyanın bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

IMF, küresel gıda krizi nedeniyle finansal maliyetlerin arttığını ve gıda güvenliğinin ciddi şekilde olmadığı ülkelerde gıda ve gübre fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ithalat maliyetlerinin 2022 ve 2023’te 9 milyar ABD doları artabileceğini açıkladı.

Raporda, “Dünya şu anda birçok ülkeyi ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya bırakan ve büyük acılar ve ölümlere neden olan 2007-2008 krizine benzer bir gıda kriziyle karşı karşıya” denildi.

IMF gıda krizi uyarısı - 1

2007-2008 GIDA KRİZİ

Dünya genelinde gıda fiyatlarındaki keskin artış, küresel bir krize dönüşerek, azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa ve toplumsal huzursuzluğa neden olmuştur.

Bu krizin nedeni olarak tarımsal üretim yapan ülkelerdeki kuraklık ve artan petrol fiyatları gösterildi.

Petrol fiyatları, gıdanın nakliye ve gıda işleme endüstrilerinde maliyet artışlarına yol açmıştır.

Katkıda bulunan diğer faktörler arasında, gelişmiş ülkelerde artan biyoyakıt kullanımıyla ekilebilir arazilerdeki düşüş ve özellikle Asya’da toplumun orta sınıf üyelerinden artan gıda talebi yer aldı.

Bu ortam, dünya gıda stoklarının azalmasına ve gıda fiyatlarının artmasına neden olmuştur. Ayrıca finansal krizin etkisiyle yatırımcılar gıdayı bir yatırım aracı olarak gördüler. Bu durumda artış hızlanmıştır. Bu kriz birçok ülkede ciddi sorunlara yol açmıştır.

Bangladeş, Brezilya, Mısır, Rusya ve Türkiye bu krizden etkilenmiştir.