İkinci el otomobil satışında 6 ay 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete’de yayımlandı.


SON DAKİKA HABER: Resmi Gazete’de yayımlanarak ikinci el otomobil satışı için 6 ay 6.000 kilometre şartı yürürlüğe girdi. Yönetmelik 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerlidir. Ticaret Bakanlığı başvuruyu 6 ay uzatabilir.

Flaş Haber! Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el otomobil ve SUV satışına ilişkin yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

sonuç olarak, ikinci el Kara aracı ticareti ile uğraşan kişiler, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre geçmedikçe, 1 Temmuz 2023’ten önce doğrudan veya dolaylı olarak otomobil ve SUV pazarlayamaz veya satamazlar. Bakanlık bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Kullanılmış motorlu taşıtların ticaretine ilişkin bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce. kayıt yaptı otomobiller ve SUV’ler15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanabilir veya satılabilir.

Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI BEYANI

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, fiyat artışları ve çorap Hedefin motorlu taşıtların işletilmesini engellemek olduğunu vurgulayan Kara taşıtları pazarındaki arz ve talep dengesizliklerinin 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren araç bayileri, bayiler ve araç kiralama şirketleri tarafından aşırı ve haksız fiyatlama ve stok faaliyetlerine neden olabileceği kabul edilerek, ticari faaliyetlerinin bir parçası olarak kullanılmış araba ve kara taşıtı satan kişilere ilk kayıt tarihinden itibaren altı ay izin verilir ve ancak o zaman altı bin kilometre geçmiştir. Uygulanan pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023’te sona erecek.”

15 EYLÜL 2022’YE KISITLAMA YOK

Bakanlığa göre, kullanılmış motorlu kara taşıtları bayileri 15 Eylül 2022 tarihine kadar kendi adlarına kayıtlı araçları satabilecekler. Söz konusu araçların 15 Eylül 2022 tarihine kadar satılmaması durumunda bu araçların ilk tescil tarihinden itibaren pazarlama ve satışına başlanacaktır. altı ay altı bin kilometre Bitene kadar yapılmayacak.

Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın devamında, “Nihai tüketicilerin ikinci el motorlu araç satışları bu düzenlemeden muaftır. Ancak, bir takvim yılı içinde son kullanıcılar tarafından üçten fazla otomobil ve kara taşıtının satışı da ticari faaliyet kapsamında değerlendirilebileceğinden, bu araçların satış tarihinden itibaren altı ay altı bin kilometre içerisinde satışı 1. kısıtlamadır. Tescil Yönetmeliği sadece binek ve kara taşıtlarının piyasaya arzını ve satışını kısıtlamaktadır Kamyon, otobüs, kamyonet vb. araç türleri bu kısıtlama kapsamına girmemektedir. Kendilerinden satın alınan araçlara, üçüncü şahıslara kayıtlı araçların kullanılmış motorlu kara taşıtlarının ticareti yoluyla pazarlanması veya satışı bu kısıtlama kapsamında değerlendirilir. Orlu kara aracı bayilerinden alınan ilanlar da pazarlama faaliyetleri kapsamında dikkate alındığından doğrulamaya tabidir.

DENETİMLER YOĞUN OLACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, pazarlama ve satış kısıtlamalarına aykırı faaliyetlerin tespiti için satış kayıtlarının kontrollerinin ve saha denetimlerinin güçlendirileceği belirtilirken, “Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen şikayetler ivedilikle ele alınacaktır. Hüküm 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçici olarak kalacaktır.” Güç. Bu yönetmeliğin uygulanması, piyasa koşulları ve kamuoyu beklentileri dikkate alınarak Başkanlığımızca altı aya kadar uzatılabilir.