İhtiyaç ve konut kredileri sigortalı ve sigortasız olarak sunulmaktadır.


Oluşturulacak karşılaştırmalı ödeme planı ile ihtiyaç kredisi sözleşmeleri ve ipotek kredisi sözleşmeleri sigortalı ve sigortasız olarak sunulabilir. Uygulama 1 Ocak 20223’te başlıyor.

Tüketici kredisi sözleşmeleri ve konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin kurallara ‘finansal yan ürün’ başlığı altında tüketicilere sunulan her türlü ürün veya hizmet dışındaki sigortaları ve kredi ile ilgili sigortaları açıklayan maddeler eklendi.

Her iki düzenlemede de bu yönde düzenlemelerin yer aldığı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenlemeye göre, alacaklılar; Tüketicinin istediği kredi tutarı ve vadesi ile sigortalı ve sigortasız kredi tekliflerine göre oluşturulacak örnek bir ödeme planı olması durumunda, her iki kampanya için örnek ödeme planları, kredi taksitleri
Eşitlik durumunda örnek ödeme planı yerine taksitlendirme
Tutar ve toplam geri ödeme tutarı hakkında karşılaştırmalı bilgi sağlamalısınız.

Alacak sigortası, tüketicinin açık yazılı talebi olmaksızın veya kalıcı veri saklama ile yaptırılamaz. Kredi verenin tüketiciye kredi bağlantılı sigortayı içermeyen bir sözleşme de sunması şartıyla, kredi bağlantılı sigortayı içeren bir kredi.
sözleşmeyi tüketiciye sunmak.

Kredi verenin, tüketicinin tercih ettiği sigorta şirketinden temin ettiği, kredinin tutarı ve süresi ile tutarlı olan sigorta poliçesi, tüketiciye sunulan kredinin şartları değiştirilmeden kredi veren tarafından kabul edilmelidir.

Tüketici kredisi sözleşmesi, krediye ilişkin olanlar dışında ek finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamaz.

Kredi bağlantılı sigorta, kredinin amacı ile uyumlu olmalıdır. Kredi için aynı teminatı içeren birden fazla sigorta ve kredi tutarını aşan sigorta yaptırılamaz.

Yönetmeliğe göre, belirsiz vadeli ihtiyaç kredileri için akdi faiz oranı düşürülürse, bu değişiklik bildirimin yapıldığı dönemin son ödeme tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yönetmeliği; Tüketici kredisi sözleşmesinden 14 gün içinde sebep göstermeksizin ve ceza ödemeden cayma hakkı ile ilgili maddede yapılan değişikliğe göre, kredi borcunun tamamının vadesi içinde erken ödenmesi halinde bu madde hükümleri bildirim yapılmaksızın uygulanacaktır. Geri çekme süresi.