Hazine ve Maliye Bakanlığı “Vergi Gelirleri”nin Açıklanması.


Maliye ve Maliye Bakanlığı, vergi geliri tahsilat/erteleme oranlarının düştüğü ve vergi gelirlerinin bütçe içindeki payının azaldığı yönündeki iddiaları reddetmiştir. Açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında vergi tahsilat performansının arttığı ve vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payının arttığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerinin tahsilat/erteleme oranlarının düştüğü yönündeki iddialara yanıt olarak, tahsilat performansının yıllar itibariyle istikrarlı ve yüksek olduğunu ve Ocak ayında yüzde 90,9 olan bu oranın yüzde arttığını belirtti. Haziran 2022 artı 3,3 puan.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde vergi gelirlerinin tahsil/tahakkuk oranlarının düştüğü ve vergi gelirlerinin bütçe içindeki payının düştüğüne dair bazı basın organlarında haberler çıktığı ve eğer öyleyse bunun böyle olacağı belirtildi. , kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek için konu hakkında konuşmak gerekiyor.

“BU YILIN İLK 6 AYINDA VERGİ TAHSİLAT PERFORMANSI ARTTI”

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, genel bütçe vergi gelirlerine ilişkin erteleme ve tahsilat tutarlarının kümülatif olarak açıklandığı, geçmiş yıllardan yapılan ertelemeler ve önceki yıllardan tahsil edilen tahsilatların düşük olduğu belirtilmiştir.

Ancak bu yıl tahakkuk eden tutarlar ile bu yıl toplanan tutarlar karşılaştırılarak, her yıl geçmişten bağımsız olarak değerlendirilerek gerçek tahsilat performansına ulaşılabileceği vurgulandı.

Her ay kamuoyuna açıklanan bütçe sonuçları, cari yıla ait vergi gelir ve tahsilat oranları ile vergi gelir ve tahsilat oranlarının, cari yılda tahakkuk ve tahsil edilen vergi gelirlerini içerdiğini gösterdi:

“Yıldan bugüne tahsilat/tahakkuk oranı son yıllarda yüzde 90 civarındayken, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde yılbaşından bugüne tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 87,6 iken bu oran geçen yılın üzerine çıktı. Aynı dönemde 2022’de yüzde 90,9” dedi. 3,3 puanlık bir artış olduğu görülüyor.

Vergi tahsilatı/erteleme oranları açısından fiili tahsilat performansı yıllar itibariyle istikrarlı ve yüksek bir seviyede gelişmekte olup, 2022 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gözlenmiştir.

“HANE HALKASI GELİRİNDE VERGİ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ”

Öte yandan, kamu harcamalarının en sağlıklı ve sürdürülebilir kaynağı olan vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı azalmamaktadır. Nitekim, vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı 2019 yılında yüzde 77, 2020 yılında yüzde 81 ve 2021 yılında yüzde 83,1 oldu. 2022 için revize edilen bütçede bu oranın yüzde 85,6 olacağı tahmin ediliyor.