Güçlendirme ve dönüşüm kredileri yüzde 50 arttı


Afet Risk Alanı Dönüşümü kapsamında yetki bazında desteklenen kredi tutarının üst sınırı artırılmıştır. Güçlendirme kredisi 160.000’den 240.000 liraya, dönüştürme kredisi ise 400.000’den 600.000 liraya yükseldi. Ayrıca faiz desteği 400 baz puandan 600 baz puana yükseltilmiştir.

“6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerinin Kullanacakları Banka Kredilerine İlişkin Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararname, gerçek veya tüzel kişilerin kendi evlerini veya afete maruz bir işyeri inşa etmek istediklerinde bankalardan kullanacakları kredilere verilecek faiz desteğine ilişkin esasları belirledi.

Buna göre, hak kazanma bazında desteklenen kredi tutarının üst sınırı, güçlendirme kredisi için 240 bin lira, konut ve istihdam kredileri için 600 bin lira, ticari inşaat kredileri için 600 bin lira ve iş bulma için 250.000 liraya çıkarıldı.

Tadilat ve konut yapım ve satın alma kredilerinde faiz oranı 400 baz puandan 600 baz puana, işyeri inşaat ve satın alma kredilerinde ise 300 baz puandan 450 baz puana yükseltilmiştir.

Bölümün faiz destek oranı, takviye ve konut kredileri için aylık 0,50 puan, işyeri kredileri için aylık 0,38 puandır.

Bir hak sahibi adına faiz desteği ile kullandırılacak toplam kredi tutarı 3 milyon lirayı geçemez.

Bakanlık, bu karar kapsamında, idarelerin İller Bankası Aktiengesellschaft’tan kullanabilecekleri düşük faizli kredilerin toplam miktarını belirleyecek.