EPDK vergi kaçakçılarının lisansını iptal edebilir


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), vergi kaçakçılığı nedeniyle mahkemelerce kesin hüküm verilmesi halinde, yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın petrol piyasası lisansını iptal edebilir.

EPDK, düzenlemeye başvurmadan vergi kaçakçılarının lisanslarını iptal edebilir.

EPDK’nın petrol piyasası denetimleri ile ön araştırma ve incelemelerde izlenecek usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Yönetmelikte yapılan değişiklikle 213 sayılı Kanun uyarınca vergi kaçakçılığı suçları da dahil olmak üzere kaçakçılık faaliyetleri hakkında mahkemelerce kesin hüküm verilmesi halinde, mevcut ruhsatın iptaline ilişkin işlemler T.C. anılan yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili birim.