EPDK elektrik piyasasında lisanssız üretim yönetmeliğini değiştirdi


Tüm üretim tesislerinin aynı atanmış teslimat bölgesinde olması gerekliliği kaldırıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bir veya daha fazla talep tesisi için birden fazla üretim tesisi inşa edilecekse, farklı tahsis edilen kuruluşların sınırları içinde bir üretim tesisi kurulabileceğini belirtti.

Elektrik piyasasında elektrik üretim yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre tüketim sistemlerini telafi etmek için kurulacak üretim tesisleri farklı satış bölgelerinde yer alabilir. Bu, tüm üretim tesislerinin tedarikçi şirketin aynı atanmış bölgesinde bulunması gerekliliğini ortadan kaldırır.