Engelliler için bireysel eğitim ödeneği aylık 1513 liraya çıkarıldı.


Engellilere yönelik destek eğitiminin bütçe payı, KDV hariç, bireysel eğitimde aylık 1164 liradan 1513 liraya, grup eğitiminde ise 326 liradan 424 liraya yükseltilmiştir.

Engellilere yönelik bireysel eğitim desteği artırıldı.

Maliye ve Maliye Bakanlığı tarafından 2022 Yılında Özel Eğitime Muhtaç Kişilere Yönelik Eğitim Desteğinin Düzeyine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki engelliler için destek eğitimlerinin bütçeden karşılanacak kısmı bireysel eğitimde 1164 liradan 1513 liraya, grup eğitiminde 326 liradan 424 liraya çıkarıldı. , KDV hariç.