Ekonomi Bakanlığından. 6 ay elde ve 6.000km Açıklama: 15 Eylül’den itibaren


Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül 2022 tarihinden sonra il ticaret müdürlükleri tarafından 81 ilde işyeri denetimlerinin yapılacağını, 6 ay içinde pazarlanacak (işyerlerinde satışa sunulacak) otomobil ve kara taşıtlarının 6 bin 6 bin adet olacağını duyurdu. İlk kayıt tarihinden itibaren kilometreler belirlenir ve bu faaliyetler de cezalandırılır.

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre Ticaret Bakanlığı’nın 16 Ağustos 2022 tarihli yönetmeliğine göre ticari faaliyet kapsamında motorlu kara taşıtları ve arazi araçlarının pazarlanması veya satışı ancak İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre ve bu koşul sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz’da geçti. 2023’ten önce pazarlama ve satış mümkün olmayacak.

Bu kuralın tek istisnasının, 15 Eylül 2022 tarihine kadar kullanılmış motorlu kara taşıtları ticareti ile uğraşan kişiler adına 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilmiş binek ve kara taşıtlarının pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı olduğu unutulmamalıdır.

15 EYLÜLDEN SONRA DENETİMLER ARTACAK

Ticari faaliyette bulunan motorlu ve kara taşıtları satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilere, kayıtlı ticaret veya ruhsat sahibi olup olmadıklarına veya ana faaliyet konusuna bakılmaksızın yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla, Ticaret, 15 Eylül 2022’den itibaren denetimlere odaklanacak ve tespit edilen ihlaller için idari ücret ve cezalar uygulanacak.

UZMAN RAPORU GEREKLİLİKLERİ

İkinci el motorlu kara taşıtları alım satımı yapanların ekspertiz yaptırıp notere ibraz etmeleri zorunludur.

Ticari faaliyet kapsamında binek araç ve kara taşıtı satışı yapan kişinin, ruhsatı olsun veya olmasın, her satıştan en geç 3 gün önce bilirkişi görüşü almak ve ibraz etmekle yükümlü olduğuna işaret edildi. bu bilirkişi görüşü satış sırasında notere sunulur ve bu yükümlülüğe uymayanlar Ticaret Bakanlığınca belirlenecek idari para cezasına çarptırılır.

SATIN ALMA SÖZLEŞMESİNDE GEREKLİ KİLOMETRE

Satış sırasında ekspertiz raporuna noterlerin satış sözleşmesinde yer alan kilometre bilgilerini eklemesi gerektiği ve satış sırasında ekspertiz raporunun notere ibraz edilmemesi durumunda alıcı ve satıcının beyanname vermesine gerek olmadığı tespit edilmiştir. aracın kilometresine kadar.

Araç satış verileri Ticaret Bakanlığı bilgi sistemlerine iletilir, Türkiye Noterler Birliği tarafından günlük olarak izlenir ve kontrol edilir.

Açıklama şöyle devam etti:

“Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında, kullanılmış motorlu kara taşıtlarının ülke genelindeki tüm satış verileri günlük olarak Bakanlığa iletilmektedir. Bu kapsamda araç satış verileri Bakanlık tarafından takip ve kontrol edilebilecek olup, usulsüz uygulamaların tespiti mümkün olacaktır 15 Eylül 2022 Noterlerde satılan tüm araçların ilk tescil tarihleri ​​Bakanlığımıza iletilerek, İlk tescil tarihinden itibaren 6 aydan önce satılan araçları tespit etmek.

REKLAMLARDAN SATIŞLAR DOĞRULANMIŞTIR

Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometreyi aşmayan otomobil ve kara taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanması da yasak olduğundan, otomobil ve kara taşıtları reklamları da yasaklanacak. 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren ilan sayfalarında yayınlanan dönüşüm prosedürü için son tarih de karşılanacak ve ihlaller cezalandırılacaktır.

PAZARLAMA FAALİYETLERİ ALAN İNCELEMESİ İLE TESPİT EDİLİR

15 Eylül 2022 tarihinden sonra il ticaret müdürlükleri tarafından 81 ilde işyeri denetimleri yapılacak ve ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre içinde pazarlanan (satışa sunulan) otomobil ve kara taşıtları tespit edilecek ve bu faaliyetler tespit edilecektir. ayrıca cezalandırılacaktır.