E-Ticaret Yönetmeliği: Cayma hakkı uzatıldı


Mesafeli sözleşmelere ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikleri içeren Ticaret Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. İptal için iade süresi 10 günden 14 güne uzatılmıştır. Suç aracı olarak kullanılan ürünün cayma hakkını kullanmak, yeniden satışını önlemek, ülke kaynaklarının boşa gitmesini önlemek ve çevresel etkiyi azaltmak amacıyla bazı ürün grupları cayma hakkından muaf tutulmuştur.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in detayları paylaşıldı. Açıklamada; E-ticaretin getirdiği hızlı ve kolay alışveriş imkanlarının geleneksel ticaretin artan oranda olmasına yol açtığı ve bu durumun e-ticarette tüketicileri içeren mesafeli sözleşmelerin ağırlığını ve önemini artırdığı tespit edilmiştir. Mesafeli sözleşmelere ilişkin yeni satış ve pazarlama tekniklerine karşı etkin bir tüketici koruma rejimi oluşturmak ve AB direktiflerine uyumu sağlamak için mevzuat değişikliklerinin yapıldığı da kaydedildi.

İADE SÜRESİ 14 GÜNE UZATILDI

Değişikliklerin kaydedildiği bildiride, “Platform üzerinden akdedilen mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak, tüketicilerimizin haklarını kullanmaları için aracı hizmet sağlayıcılara yükümlülükler getirilerek, tüketicilerimize yasal haklarını kullanmalarında ek koruma sağlanmıştır. belirli durumlar.

Cayma hakkı kullanıldığında malın iade süresi 10 günden 14 güne uzatıldı. Ayrıca, örtülü bir maliyet kalemi olarak perakende fiyatı belirlenirken dikkate alınan iade maliyetlerinin ürüne ve tüketiciye göre farklılaştırılabilmesi olanağı, örneğin yükümlülüğü düzenleyerek sektördeki rekabeti ve tüketicilerin genel refahını artırmaya yöneliktir. AB Yönergelerine göre iade masrafları ve yapılacak perakende fiyat indirimleri.

E-Ticaret Yönetmeliği: Cayma hakkı uzatıldı - 1

KREDİ KARTI İLE ALIM YAPILIRKEN CAYMA HAKKI

Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde cayma hakkının kullanımının değiştirilmesinde: “Kredi kartı ile yapılan ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde, kredi kartı veren kuruluşlar da kredi kartı kullanım limiti kadar kredilendirilebilir. Tüketicilere zorunlu geri ödeme ile ilgili olarak kendilerine havale edilen tutarın kendilerine ulaşması ile birlikte en geç 14 gün içinde kartın tek seferde ödenmesi, Tüketicilerin taksitli ödemelerinin istenmesi, kredilerindeki haksız indirim nedeniyle tüketicilerin finansmana erişimini zorlaştırması limitler kaldırıldı.

E-Ticaret Yönetmeliği: Cayma hakkı uzatıldı - 2

BAZI ÜRÜNLER İÇİN İSTİSNALAR

Açıklamada, bazı ürün gruplarının cayma hakkından muaf tutulduğu belirtildi:

“Sınırlı sayıdaki standart ürünler için, kişiselleştirilmesi nedeniyle satın alma sonrası cayma hakkı kullanılan ürünün yeni sahibi için hukuki ve idari kesinlik riskinin önlenmesi, özellikle ürünün suç unsuru olarak kullanılması, ceza hukuku kapsamındaki araç ve bunların yasadışı kullanımının yeniden satışa konu olması, kıt olan ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, tamamına yakınının ithal edilmesi nedeniyle dış ticaret dengesi üzerindeki olumsuz etkinin önlenmesi, ve Ülkemizin de katıldığı Yeşil Anlaşma Eylem Planı kapsamında doğaya ve çevreye verilen zararı önlemek, sürdürülebilir tüketime ve yeşil dönüşüme katkı sağlamak amacıyla bazı ürün gruplarının sınırları belirlenmiştir. Ayrıca, bu sınırlı düzenlemenin, tüketicinin 6502 sayılı Kanun ile tüketiciye tanınan ayıplı mal bedelinin geri ödenmesi de dahil olmak üzere seçme haklarını kullanmasına engel olmadığı vurgulandı.”

2024 YILINDA YAPILMIŞTIR

Satıcılar, tedarikçiler, aracı hizmet sağlayıcılar ve yük taşıyıcıları arasındaki ticari sözleşmelerin revize edilmesi, bilgi işlem sistemleri ile gerekli entegrasyonun sağlanması ve tüketicilerin hak ve yükümlülüklerinin bildirilmesi amacıyla değişikliklerin 1 Ocak 2024’te yürürlüğe gireceği belirtildi.