Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar %20-30 artması bekleniyor


Önümüzdeki on yıllarda dünya nüfus artış hızı düşmeye devam edecek olsa da, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar yüzde 20 ila 30 oranında artması bekleniyor.

Dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı 11 Temmuz 1987’den bu yana her yıl Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından 11 Temmuz kutlanıyor. “Dünya Nüfus Günü” ve nüfusta tespit edilen konulara ilişkin farkındalık yaratmaya çalışılmaktadır.

Birleşmiş Milletler ve UNFPA verilerinden derlenen bilgilere göre dünya nüfusunun 1 milyara ulaşması yüzbinlerce yıl sürmüş ve ardından yaklaşık 200 yılda yedi kat artmıştır. 2011 yılında dünya nüfusu 7 milyara ulaştı ve her geçen gün artıyor.

Bu dramatik artışın nedenleri, üreme çağına ulaşan insan sayısının artması, doğum oranlarındaki büyük değişiklikler, artan kentleşme ve hızlanan göçten kaynaklanmaktadır.

Ancak, tüm bu nüfus artışının ve eşit olmayan dağılımın gelecek nesiller için geniş kapsamlı etkileri olacağı konusunda uyarılmaktadır.

DÜNYA NÜFUSU 2050’DE 2020’DEN DAHA FAZLA OLACAK

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından 2021 yılında yayınlanan bir rapora göre, küresel nüfus artış hızı önümüzdeki on yıllarda düşmeye devam edecek olsa da. Dünya nüfusu 2050’de 2020’ye göre yüzde 20 ila 30 daha fazla olacak. gerçekleşmesi bekleniyor.

Buna göre, düşük gelirli ülke kategorisinin toplam nüfusunun günümüze göre iki katına çıkması öngörülmektedir.

Rapor, nüfus eğilimleri hakkında doğru bilgilerin ve gelecekteki değişikliklerin güvenilir tahminlerinin, ülkelerin stratejiler formüle etmelerine ve uygulamalarına yardımcı olacak bir yol haritası gerektirdiğini vurgulamaktadır.

2050’DE DÜNYA GENÇ NÜFUSUNUN ÜÇÜNDE BİRİ AFRİKA’DA YAŞAYACAK

UNFPA tarafından paylaşılan bilgilere göre 1950 yılında yaklaşık 2,6 milyar olan dünya nüfusu 2011 yılında 7 milyara ulaşmıştır.

Dünya çapında yaklaşık 1.8 milyar insan 10 ila 24 yaşları arasındadır.

2050 yılına kadar Afrika kıtasının dünyadaki tüm gençlerin (15-24) üçte birine ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor.

Aynı kaynağa göre, tarihte ilk kez ülkelerin yaş ortalamalarında ve nüfuslarının doğurganlık oranlarında aşırı farklılıklar gözlemleniyor. Ülkelerin nüfusu yaşlanıyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı kadın başına doğum sayısının 2,1’in altında olduğu ülkelerde yaşarken; Diğer ülkeler çok büyük genç nüfusa sahiptir ve hızla büyümeye devam etmektedir.

Sahra altı Afrika’da toplam nüfusun yarısı 19 yaşın altındadır. Buna karşılık, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde nüfusun yarısı 42 yaşın altındadır.

UNFPA tarafından paylaşılan bilgilere göre, son yıllarda çatışmalar ve iklim değişikliği nedeniyle insanlar daha fazla göç etti ve yer değiştirdi.

DÜNYADA EŞİT FIRSATLAR ARTIRILMALI

Bu alandaki çalışmalarını düzenli olarak yayınlayan UNFPA, artan nüfusun neden olduğu sorunların çözümü için bazı çözümler sunuyor.

Buna göre, insanlık için fırsatlara sayıların ötesinde eşit erişimin öneminin altını çiziyor.

Ülkelerin insan sermayelerine yatırım yapmaları ve geleneksel olarak dezavantajlı olanlar da dahil olmak üzere tüm insanların potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak için engelleri kaldırmaları önerilir.

Bu şekilde demografik bir denge sağlanabileceği ve büyük sorunlarla karşı karşıya kalan büyük nüfuslarda azalmanın gözlenebileceğine işaret edilmektedir.

Giderek birbirine bağımlı hale gelen dünyada, iklim değişikliği gibi ortak sorunların üstesinden gelmek için ortak çözümlerin ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.