Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 512 milyon dolarlık felaket kredisi


Dünya Bankası, Türkiye’deki doğal afetlere karşı konut ve altyapıyı güçlendirmek için 512,2 milyon finansmanı onayladı

Dünya Bankası Türkiye’ye afet kredisi verdi.

Türkiye’deki konut binalarının ve altyapının banka tarafından deprem ve sel baskınlarına karşı korunması.
güçlendirmek için 512,2 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

338,5 milyon dolarlık kredinin bir kısmı, hanelerin depremlere ve iklim tehlikelerine karşı dayanıklılıklarını artırmak için evlerini güçlendirme veya yeniden şekillendirmelerini sağlamak için yeni ve uygun finansman mekanizmaları geliştirmek için hükümete gidecek.

173.6 milyon dolarlık kredinin bir kısmı, toplulukların daha kalıcı altyapı inşa etmeleri için finansman sağlamak üzere İller Bankası’na sunulacak.