Dünya Bankası: 2023’te küresel resesyon riski artıyor


Dünya Bankası, 2023’te küresel bir resesyon riskinin arttığını söyledi. Banka, dünyanın en büyük üç ekonomisi olan ABD, Çin ve avro bölgesinin keskin bir şekilde yavaşladığını söyledi.

Dünya Bankası, merkez bankalarının aynı anda yüksek enflasyona karşı faiz oranlarını artırmasıyla 2023’te küresel bir resesyon riskinin arttığını bildirdi.

Bankadan: “Küresel bir durgunluk yakın mı?” Dünya merkez bankaları, son 50 yılda olmayan bir şekilde bu yıl eş zamanlı olarak faiz artırımına gitti.

Bu eğilimin önümüzdeki yıl da devam edeceğini kaydeden açıklamada, şu anda beklenen faiz artırımlarının ve diğer politika önlemlerinin küresel enflasyonu pandemi öncesi seviyelere döndürmek için yeterli olmayabileceği belirtildi.

Açıklamada, “Dünyadaki merkez bankaları enflasyona tepki olarak eş zamanlı olarak faiz oranlarını yükseltirken, dünya 2023’te küresel bir durgunluğa ve yükselen ve gelişmekte olan ekonomilere kalıcı olarak zarar verecek bir dizi finansal krize doğru ilerliyor olabilir” dedi.

Dünya Bankası: 2023'te artan küresel durgunluk riski - 1

“Dünyanın en büyük üç ekonomisi yavaşlıyor”

Sıkılaşan arz ve işgücü piyasası baskıları azalmazsa çekirdek enflasyonun 2023’te yüzde 5’e ulaşabileceği göz önüne alındığında, daha fazla faiz artırımı ve finansal piyasa stresi, 2023’te küresel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesini yüzde 0,5’e kadar yavaşlatabilir. Bu, kişi başına yüzde 0,4’lük bir düşüşe eşdeğer olarak kaydedildi.

Açıklamada, küresel enflasyonun hedeflerle uyumlu bir orana indirilmesi için merkez bankalarının faiz oranlarını 2 puan daha artırması gerekebileceği belirtildi.

Küresel ekonominin şu anda 1970’ten bu yana durgunluk sonrası toparlanmasından bu yana en yavaşladığına dikkat çeken açıklamada, küresel tüketici güveninin önceki küresel durgunlukların başlangıcından çok daha fazla düştüğü belirtildi.

Açıklamada, “Dünyanın en büyük üç ekonomisi olan ABD, Çin ve avro bölgesi keskin bir şekilde yavaşlıyor” denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass da küresel büyümenin keskin bir şekilde yavaşladığını ve daha fazla ülkenin resesyona girmesiyle daha da yavaşlamasının muhtemel olduğunu belirtti.

“Daha düşük enflasyon oranları, para birimi istikrarı ve daha hızlı büyüme elde etmek için politika yapıcılar odak noktalarını tüketimi azaltmaktan üretimi artırmaya kaydırabilir. Politikalar, ek yatırım yaratmayı ve büyüme ve yoksulluğun azaltılması için kritik olan üretkenliği ve sermaye tahsisini iyileştirmeyi amaçlamalıdır” dedi.

Dünya Bankası’nın adil büyüme, finans ve kurumlardan sorumlu başkan yardımcısı Ayhan Köse, yakın gelecekte sıkı para ve maliye politikalarının enflasyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Köse, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki politika yapıcıların dünya çapında eşzamanlı politika sıkılaştırmasının potansiyel etkisini yönetmeye hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.