Demiryolu yatırımları ulaşımda öncelikli


Toplu taşıma yatırımlarında Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule demiryolu projeleri ve ikinci hat inşaatlarına öncelik verilmektedir. Önümüzdeki 3 yıl içinde kullanıma sunulacak.

2023-2025 dönemi yatırım programı hazırlama kılavuzunda yapılan derlemeye göre imalat sanayinin öncelikli sektörleri ve kamu modeli ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere bu sektörler için 11. kalkınma planının insan kaynakları – Kamu yatırım tahsislerinde önümüzdeki 3 yıl içinde Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji ve eğitim gibi yatay alanlara öncelik verilerek özel işbirliği (PPP) gerçekleştirilecek, böylece fiziki altyapının yanı sıra tarım, turizm ve savunma sanayileri.

Kamu yatırım teklifleri, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlanmakta ve bu amaçla yatırımların mekânsal dağılımında geçmiş yıllardaki yatırım tahsisleri ve gelecek döneme ilişkin bölgesel politikalar dikkate alınmaktadır.

Ege, Doğu Marmara ve Batı Anadolu gibi “Düzey 2” bölgeleri için hazırlanan planlar, bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan yatırım projelerinin planlanmasında esas alınır. Bölgesel kalkınma idareleri GAP, DAP, DOKAP ve KOP’un sorumluluğunda olan illere yönelik hazırlanan eylem planları çerçevesindeki yatırımlar önceliklidir.

HAT KAPASİTELERİ VE VERİMLİLİĞİ ARTIRILDI

Ulaştırma sektöründe demiryolu yatırımlarına öncelik verilmektedir. Sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımları ağırlıklı olarak Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule ve İkinci Hat projeleri inşaatları için yapılmaktadır.

Öte yandan, önemli yük merkezlerine bağlantı güzergahlarının inşasına, güzergah kapasitesini ve verimliliğini artıracak projelere ve raylı araçların yerli üretimine odaklanılıyor.

DENİZDE ÖNCELİKLİ LİMANLARIN BİTİRİLMESİ

Doğu Akdeniz’in ana konteyner limanı olan Filyos Limanı ile Çandarlı Limanı’nın tamamlanmasına öncelik verilecektir.

Elverişli lokasyonlarda ro-ro limanlarının inşasına yönelik yatırımlar önem kazanmakta, hem özel hem de kamu limanlarında operasyon, maliyet ve bürokratik süreçleri en aza indirmeye yönelik yatırım ve projeler ilk sıralarda değerlendirilmektedir.

TOPLU TAŞIMACILIKTA RAYLI SİSTEM YATIRIMLARINDA YOLCU SAYISI GEREKLİLİKLERİ

Trafik akışındaki darboğazların giderilmesine, varlık yönetim sisteminin iyileştirilmesine ve trafik akışının gerekli hizmet seviyesinde tutulmasına yönelik yatırımlar ile karayollarında trafik güvenliğine yönelik yatırımlar önceliklidir.

Ayrıca sıcak bitümlü kaplama (BSK) projeleri ağırlıklı olarak günlük ortalama 1000’den fazla araç trafiğinin yoğun olduğu güzergahlarda gerçekleştirilmektedir.

Öncelikle trafik yoğunluğu ve toplu taşımada seyahat talebinin gelişmesi dikkate alınarak otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler inşa edilecek. Yeterli olmadığı güzergahlarda raylı sistem alternatifleri denenmektedir. Ayrıca, raylı sistemlerin faaliyete geçmesinin beklendiği yıl için en yüksek tek yön talebinin tramvay sistemleri için en az 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için en az 10.000 yolcu/saat ve en az 15.000 yolcu olacağı tahmin edilmektedir. /saat metro sistemleri için Raylı sistemlerin planlanması için koridorlara ihtiyaç vardır.

Karayolu yatırımlarında, tamamlanma aşamasında olan otoyol ve bağlantı yolu projeleri ile mevcut karayolu sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayan projelere, üstyapı, trafik güvenliği ve onarımına yönelik projelere önem ve öncelik verilmektedir. köprüler ve viyadükler.

LOJİSTİK MERKEZLERİNİN STANDARTLARI ARTIRILIYOR

Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve kurulan lojistik merkezlerin standartları yükseltilmekte, yük talebinin yüksek olduğu demiryolu koridorlarında yeni yük ve lojistik merkezleri planlanmaktadır.

Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı sonuçları dikkate alınarak, Türkiye için lojistik maliyetlerini ve işlem sürelerini ve süreçlerini azaltan, taşıma araçlarının entegre çalışmasını sağlayan, kombine taşımacılık uygulamaları geliştiren, ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği artıran projeler, Bunu yapmak, lojistik merkez ve üslerin inşasına öncelik vererek, lojistikte bölgesel olarak daha güçlü hale gelebilir.

Bilgi altyapılarına yönelik kamu fonları, öncelikle kamu kurumlarının bireysel bilgi altyapılarının merkezi olarak değiştirilmesini amaçlayan bilgi ve iletişim teknolojilerinde sektörler arası, ulusal planlı ve merkezi projelere aktarılmaktadır.