Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öz sermaye finansmanı strateji belgesine ilişkin genelge


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2025 yılları için öz sermaye finansmanına ilişkin strateji belgesine ilişkin genelge yayınladı. Genelge, finansal ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmayı ve reel sektörü desteklemeyi amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, finansal sistemin öz sermaye finansman sistemi ruhuyla gelişmesi ve finansal sistemdeki hak ettiği yeri almasının, sermaye artırımı çerçevesinde çok önemli olduğu belirtildi. Türkiye’de finansal ürün ve hizmetlerin çeşitliliği ve finansal sisteme reel sektöre daha fazla destek sağlamak.

Öz sermaye finansman sisteminin, risk paylaşımını ön planda tutan, servet temelli ve ahlaki değerleri ön planda tutan yapısıyla, ülkenin finansal bağımsızlığına ve güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin yaratılmasına önemli katkı sağlama potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapılan genelgede, Öz sermaye finansmanının geliştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması ve kurumsal değişimin gerçekleştirilmesi için çeşitli önlemler alınmaktadır.

AMAÇ FİNANS SİSTEMİNDE MAKUL YERİNİZE ULAŞMAKTIR

Genelgede, Büro Maliye Bürosu Bürosu tarafından yürütülen öz sermaye finansmanına ilişkin strateji belgesinin hazırlık çalışmalarının, özsermaye finansmanının uygulanabilir ve gerçekçi çözümlere ilişkin ilke ve esaslarına uygun olarak çalışmak üzere tamamlandığı belirtildi. sorunları geliştirmek ve finansal sistemdeki hak ettiği yeri elde etmek için çeşitli yapılara

“2022-2025 döneminde öz sermaye finansmanı çatısı altındaki tüm sektörleri kapsayan ve öz sermaye finansmanının bir bütün olarak geliştirilmesine yönelik yol haritasını sunan öz sermaye finansmanı strateji belgesi, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde (www.cbfo.gov.tr) yer almaktadır. ). Özkaynak Fonlama Strateji Belgesi (2022-2025 kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını görev ve sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirmeye davet ediyorum.”