Çin menşeli cam elyaf takviye malzemeleri ithalatına yönelik tedbirler devam ediyor


Çin menşeli cam elyaf takviye malzemeleri ithalatına yönelik anti-damping tedbirlerinin devamına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli “cam elyaf takviye malzemeleri” ithalatına yönelik başlatılan son soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, mevcut tedbirin kaldırılması durumunda damping ve zararın devam etmesi veya tekrarlanmasının muhtemel olduğu tespit edildi.

Söz konusu ürünlere uygulanan anti-damping önlemlerinin uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.

Gümrük idareleri, malların serbest dolaşımı kapsamında Çin menşeli cam elyaf takviye malzemelerinin ithalatına yönelik belirli anti-damping önlemleri için CIF değerinin yüzde 24,5-35,75’ini tahsil edecek.