Çiğ süt üretimi için uygulama esasları düzenlendi


Bakanlık süt raporlama sistemi (BSKS) veri giriş yetkileri her türlü inceleme ve incelemeler sonucunda iptal edilen üretici/yetiştirici kuruluşlara üye olan yetiştiriciler, çiğ süt destekleme başvurularını başka bir kuruluş veya ilçe idaresine iletirler.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “çiğ sütün teşviki ve süt piyasasının düzenlenmesi uygulama tebliği”nde değişiklik yapan tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ile çiğ süt tanıtımının uygulama yeri, şekli ve zamanına ilişkin usul ve esaslara ilişkin tebliğ hükmü eklenmiştir. Buna göre, finansman süresi boyunca her türlü kontrol ve soruşturmalar nedeniyle BSKS’ye veri giriş yetkisi iptal edilen üye/ortak toplayan üye/toplayıcı kuruluşların sübvansiyon başvurusu ve diğer tüm iş ve işleri başka bir kuruluş tarafından yürütülür. Varsa Veri giriş izni olan üretici/yetiştirici kuruluş.

Üye/ortakların, giriş izni kaldırılan üretici/yetiştirici kuruluş dışında herhangi bir üyeliği/ortaklığı yoksa asıl tescil ve diğer tüm iş ve işlemler il/ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.