Çiftçilere düşük faizli krediler için uzatılmış vade


Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’nin tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi uygulama esasları değiştirilmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre kredi kullanım süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatıldı.

Çiftçilere düşük faizli krediler için uzatılmış vade.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi başvuru süresini bir yıl uzattı.

TC Ziraat Bankası AŞ ve tarım kredi kooperatifleri tarafından tarımsal üretim için düşük faizli yatırım ve işletme kredisi verilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Gazete.

Daha önce 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2022 arasında belirlenen uygulama dönemi, 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2023 olarak sıfırlandı.

Yapılan değişiklikle en az 10.000 adet etlik piliç yetiştiriciliği için; kazlar, ördekler, hindiler için en az bin adet; bıldırcın için en az 2 bin adet; Kümes hayvancılığı kapsamında en az 50 devekuşu, 1.000 ve daha fazla kuluçka işletmesi kuran veya mevcut işletme kapasitelerini bu asgari kapasitelere çıkaran üreticilere yatırım ve işletme kredisi verilir.

Kanatlı sanayi yatırım kredisi, kümes (ayrı kümeslerde yeni ve ilave tavuklar), kuluçkahane (ticari amaçlı civciv yetiştiriciliği), gübre işleme tesisi, yem depolama/silo, yumurta işleme ünitesi/tesisi, yumurta tasnif ünitesi/tesisi, yumurta paketleme ünitesi / Tesisin yapım ve tadilatını, biyogüvenlik için yapılacak harcamaları, ilgili araç, gereç ve makinelerin alımını ve diğer yatırım maliyetlerini üstlenecektir.