Avukatlar için asgari ücret tarifesi açıklandı


Avukat asgari ücret oranı belirlendi. Yeni tarife ile yasal harçlar ortalama yüzde 110 arttı.

Avukatlara vekalet, dava, yapılacak iş ve işlemler için ödenecek yeni ücretler belirlendi.

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha sonra ofiste sözlü danışma için 1.200 TL, ek her saat için 700 TL, ilk çağrı noktasında sözlü danışma için 2.500 TL, her ek saat için 1.300 TL, her türlü başvuru, bildirim, uyarı mektupları Protesto ve protesto düzenlemek için 1.900 avukat ücreti, kira ve benzeri belgeleri düzenlemek için 2.300 ve tüzük, tüzük, miras, vasiyet, vakıf senedi gibi belgelerin düzenlenmesi için 10.000 liret.

Uluslararası yargılarda duruşmasız çalışma için 33.300 liret, duruşmalı çalışma için 57.600 liret avukatlık ücreti ödenmektedir.

Soruşturma aşamasındaki çalışmalara 2.800 TL, Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen davalarda 5.500 TL, Sulh ve İcra Mahkemelerinde görülen davalarda 4.000 TL, Asliye Mahkemelerinde görülen davalarda 9.200 TL ve 17.400 TL avukat ücreti Ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar için TL.

YARGI DAVALARI

Yargıtay’da görülen birinci derece davalar için 17 bin 800 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen davalar için ise 8 bin 400 lira harç ödeniyor.

Tarife ayrıca, diğer yargı alanlarındaki işlemler ve işlemler karşılığında ödenecek ücretleri ve diğer adli yardımları da artırdı.

ORTALAMADA YÜZDE 110 ARTIŞ

Türkiye Barolar Birliği’nden yapılan açıklamada, yeni tarifenin yayımlanmasından sonra hazırlanan yıllık mali tablolar dikkate alınarak ortalama yüzde 110 ve çeşitli noktalarda yüzde 70 ile yüzde 199 arasında artırıldığı bildirildi. sabit ücretler için önceki tarife.

Duruşmasız çalışma tarifesindeki artışın yanı sıra, duruşmalı çalışma ücretinin duruşmasız çalışmaya göre iki kat daha fazla belirlendiği kaydedildi.